W tegorocznej XVII edycji konkursu literackiego Liste Goncourt: le choix polonais 2014 naszą uczelnię reprezentowali studenci i członkowie Koła Naukowego Romanistów w składzie: Izabela Głos, Małgorzata Goławska, Dorota Kryj, Joanna Marczuk, Joanna Mądra, Małgorzata Sałek i Olga Walaszek.

 

Przewodniczącą naszego Jury oraz reprezentantką w Instytucie Francuskim w Krakowie była Joanna Marczuk, studentka II roku studiów II stopnia Filologii Romańskiej KUL.

 

Werdykt XVII edycji Liste Goncourt: le choix polonais 2014

Autor: Joanna Kudełko
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2014, godz. 11:35 - Joanna Skrzat