Program


10.00-10.15     otwarcie sympozjum: dr hab. Andrzej Tyszczyk, dyrektor IFP KUL

10.15-11.00     dr hab. Czesław Dziekanowski

                           Tragedia narodu polskiego w ujęciu psychoanalitycznym

11.00-11.30     dyskusja 

11.45-12.30     dr Waldemar Zenon Dudek

                           Archetypowa interpretacja bohatera literackiego w perspektywie jungowskiej

12.30-13.00     dyskusja

14.00-14.45     dr hab. Edward Fiała

                           O idolatrycznej pseudomiłości w „Kosmosie” Gombrowicza

14.45-15.15     dyskusja

15.30-16.15     prof. dr hab. Paweł Dybel

                           Czysta Forma marzenia sennego – czyli Witkacy i psychoanaliza

16.15-16.45     dyskusja

16.45-17.00     zamknięcie obrad

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2012, godz. 17:17 - Ireneusz Piekarski