Katedra Teorii i Antropologii Literatury wespół z Katedrą Literatury Współczesnej patronuje serii wydawniczej Literatura Współczesna – Pisarze i Problemy.

W serii ukazało się 13 książek, w tym 6 pracowników Katedry:

  • Adam Fitas, Model powieści Józefa Mackiewicza . Lublin 1996
  • Władysław Panas, Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza. Lublin 1997
  • Jarosław Borowski, „Między wyznawcą a bluźniercą". Doświadczenie sacrum w poezji Aleksandra Wata. Lublin 1998
  • Edward Fiała, Homo transcendens w świecie Gombrowicza. Lublin 2002
  • W „antykwariacie anielskich ekstrawagancji". O twórczości Aleksandra Wata. Red. J. Borowski, W. Panas. Lublin 2002
  • Adam Fitas, Zamiast eposu. Rzecz o Dziennikach Zofii Nałkowskiej. Lublin 2011

 

fitasmackiewicz_400.jpg ksiegablasku.jpg borowski_400.jpg
homo.trans.jpg wantykwariacie_400.jpg  fitas_epos.jpg
Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2013, godz. 18:58 - Ireneusz Piekarski