1. Aktualności teoretycznoliterackie (Lublin KUL, 2008). Referat: Dekonstrukcja przeciwko postmodernizmowi? Na marginesach książki Ch. Norrisa.


2. Colloquia Norwidiana XI: Norwid wobec historii (Kazimierz Dolny, maj 2011). Referat: O śmiałych i „nie-śmiałych” metaforach historii w poezji Norwida.

 

3. (Non) omnis moriar. Kulturowe i literackie oblicza śmierci i nieśmiertelności (Lublin UMCS, listopad 2011). Referat: Nie-odczytane pismo śmierci w poezji Norwida.

 

4. Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku (Poznań UAM, 2012). Referat: Poezja oksymoronu. O metaforyce w wierszach Krasińskiego.

 

5. Język pisarzy IV.  Środki artystycznego wyrazu (Warszawa UKSW, 2013). Referat:  Metafora i porównanie w poezji Norwida.

 

6. Colloquia Norwidiana XII: Listy, listy… (Kazimierz Dolny, maj 2013). Referat: Między siłą a sztuką. Przenośnia w liryce i epistolografii Norwida.

 

7. Kulturowy wymiar twórczości Cypriana Norwida (Lublin, 5-6 listopada 2013). Referat: Metafora Norwida a problem jego miejsca w literaturze. Wobec romantyzmu i modernizmu.

 

8. Colloquia Norwidiana XIII: Norwid wobec Powstania Styczniowego (Wierzchowiska Drugie, 12-14 grudnia 2013). Referat: "Święty-pokój" - wiersz o Powstaniu?

 

9. Colloquia Norwidiana XIV: Italiam, Italiam… (Sansepolcro, wrzesień 2015). Referat: Obraz Włoch w „Italiam Italiam…” Siemieńskiego i Norwida.

 

10. O Norwidzie komparatystycznie (Kraków UJ, 2016). Referat: Norwid-parnasista?

 

11. Romantyzm polski i romantyzmy europejskie: Romantyk jako czytelnik (Poznań, listopad 2018). Referat: Norwidowska lektura upadku Polski

 

12. Colloquia Norwidiana XVI: Vade-mecum (Kazimierz Dolny, maj 2019). Referat: Wokół wiersza "Początek broszury politycznej"

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2020, godz. 23:55 - Łukasz Niewczas