8_-_moralni_zwycizcy_400

 

        Dnia 8 marca 2010 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa pt. „Moralni zwycięzcy – Żołnierze Wyklęci” poświęcona żołnierzom konspiracji niepodległościowej w Polsce w latach 1944-1956. W organizacji tego przedsięwzięcia Klubowi „Vade Mecum” przyszły z pomocą: Fundacja Rozwoju KUL, Katedra Historii Systemów Politycznych XIX i XX Wieku, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień ’39 oraz Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Lublinie. Podczas konferencji wykłady wygłosili m.in. prof. dr hab. Jan Żaryn, prof. dr hab. Mieczysław Ryba, dr Marcin Paluch, dr Bohdan Szucki „Artur”, dr Ewa Kurek oraz mjr Marian Pawełczak „Morwa”. Tematyka ich wystąpień dotyczyła przede wszystkim politycznego i zbrojnego podziemia, jego zasięgu geograficznego  oraz profilu ideowego, jak również zgrupowań działających szczególnie na Lubelszczyźnie. Wiele uwagi podczas konferencji poświęcono sylwetce Mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, legendarnemu dowódcy oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, a później Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na Lubelszczyźnie. Uczestnicy konferencji po wysłuchaniu wykładów mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji oraz obejrzenia wystawy prezentującej organizacje polskiej konspiracji niepodległościowej. Swoją obecnością podczas spotkania zaszczycili gmach KUL-u liczni kombatanci, ale nie zabrakło też  zainteresowanych studentów, którzy poprzez swój udział w konferencji pragnęli oddać hołd tym, którzy walczyli o prawdziwie niepodległą Polskę.

 

/Małgorzata Babul/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Piotr Sławicki
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2010, godz. 01:05 - Tomasz Rzymkowski