Nasi Mistrzowie

 

Z radością informujemy o ukazaniu się książki

Nasi Mistrzowie. Z dziejów językoznawstwa polonistycznego

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (red. Z. Gałecki, Lublin 2012).

W zbiorze m.in. syntetyczne przedstawienie językoznawstwa na filologii polskiej KUL

oraz szkice przybliżające sylwetki i dorobek naukowy Władysława Kuraszkiewicza, Stanisława Kajetana Papierkowskiego, Tadeusza Brajerskiego, Marii Kossowskiej, Wojciecha Górnego i Bogusława Krei.

 

 Zapraszamy do lektury.

 

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2012, godz. 22:16 - Małgorzata Nowak-Barcińska