Neseserek Romanisty w zamyśle autorów ma być serią wydawniczą obejmującą publikacje o charakterze naukowo-dydaktycznym lub ściśle dydaktycznym, otwartą dla wszystkich, którzy interesują się w różnych aspektach językami romańskimi i językami obcymi w ogóle.

 

Redaktorzy serii

Katarzyna Wołowska, Witold Wołowski

 

 

Katarzyna Wołowska, Witold Wołowski, Organisation du discours de recherche, seria "Neseserek Romanisty", nr 3, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2015.

 

Niniejszy Słownik jest próbą zebrania w jednym poręcznym tomie bogatego repertuaru standardowych sformułowań francuskich służących do wyrażania myśli i porządkowania materii w procesie pisania, przydatnych w szczególności w procesie tworzenia pierwszych tekstów o charakterze naukowym, jakimi są prace licencjackie, magisterskie, a potem doktorskie pisane na zakończenie danego cyklu studiów. Mamy nadzieję, że zawarty w Słowniku repertuar wyrażeń komentarzowych okaże się dla czytelników pomocnym narzędziem, dostarczając konkretnej i praktycznej wiedzy na temat strategicznych elementów tworzenia tekstu (naukowego i nie tylko).

 

 Neserek3_2015

 

 

 

mots-de-liaison2.gifKatarzyna Wołowska, Witold Wołowski, Mots de liaison en français II (Łączniki w języku francuskim II), seria "Neseserek Romanisty", nr 2, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2012.

 

 

 

Drugi tom Łączników w języku francuskim jest nie tylko dopełnieniem repertuaru wyrażeń zawartych w pierwszym tomie (wydanym w 2009 roku), ale także pewnym poszerzeniem perspektywy dydaktycznej. Oprócz tradycyjnego zestawu przykładów, tłumaczeń, komentarzy i ćwiczeń zawiera on dwa nowe ważne elementy: rozdział poświęcony organizacji większych całości tekstowych oraz sekwencję, w której nauczyciele języka obcego znajdą całą gamę dodatkowych zadań treningowych pozwalających na doskonalenie u uczniów kompetencji związanych z postrzeganiem i budowaniem spójności tekstu. Obydwa tomy Neseserka Romanisty poświęcone konektorom zdaniowym i tekstowym stanowią zatem kompletne narzędzie dydaktyczne ułatwiające poznanie rozległego obszaru logicznej artykulacji treści językowych.

 

 

mots-de-liaison1.jpg

Katarzyna Wołowska, Witold Wołowski, Mots de liaison en français I (Łączniki w języku francuskim I), seria "Neseserek Romanisty", nr 1, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2009.

 

 

 

Łączniki w języku francuskim to książka zawierająca bogaty, lecz poręczny i klarownie uporządkowany leksykon słów i wyrażeń, które odgrywają zasadniczą rolę w budowaniu krótszych i dłuższych wypowiedzi. Każdy język dysponuje swoistym i na ogół dość rozbudowanym repertuarem takich węzłów (czasowych, logicznych, argumentacyjnych czy najogólniej – dyskursywnych), których opanowanie jest nieodzownym etapem w nabywaniu i doskonaleniu kompetencji językowych. Łączniki w języku francuskim pozwalają nie tylko poznać poprzez przykłady i komentarze, ale także przećwiczyć na konkretnym materiale językowym użycie ponad dwustu zasadniczych słów i wyrażeń niezbędnych do sprawnego, zróżnicowanego i odpowiednio zniuansowanego przekazywania faktów i myśli w języku francuskim.

 

 

 Autorzy są pracownikami Instytutu Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana  Pawła II. Prowadzą zajęcia z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz zajęcia ściśle językowe (gramatyka, wypowiedź pisemna, tłumaczenia). Kolejne planowane części Neseserka są zarazem wynikiem wieloletniej praktyki dydaktycznej, jak i próbą odpowiedzi na niektóre z wyzwań, jakie owa praktyka stawia na co dzień przed wykładowcami, nauczycielami i lektorami języków obcych na różnych poziomach.

 

 Adres Redakcji
 
Seria Neseserek Romanisty

 Instytut Filologii Romańskiej

 Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II

 Al. Racławickie 14

 20-950 Lublin

 

 Kontakt: wolowska@kul.pl

 

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2015, godz. 12:56 - Edyta Kociubińska