Instytut Nauk o Zdrowiu został utworzony z dniem 01.10.2020 r.

 

 

Instytut prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach:

  • Nauki o zdrowiu
  • Nauki medyczne

 

Instytut organizuje kształcenie na kierunkach:

oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad prowadzonym w Filii KUL w Stalowej Woli kierunkiem:

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2023, godz. 14:14 - Iwona Wysk