O Katedrze

 

Katedra Literatury i Kultury Angielskiej jest autonomiczną jednostką w strukturze Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne dotyczące różnorodnych aspektów brytyjskiego kulturoznawstwa oraz teorii i historii literatury angielskiej. Dominujące tematy badawcze dotyczą takich obszarów jak dzieje kultury wizualnej i materialnej Wielkiej Brytanii, medioznawstwo brytyjskie, współczesna powieść brytyjska, studia nad utopią, genologia, związki powieści z filmem, kognitywne badania literackie, narratologia, intermedialność, sztuka w literaturze, dramat i teatr anglojęzyczny II poł. XX w., przekład teatralny, poezja barokowa i modernistyczna.

Autor: Sławomir Wącior
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2020, godz. 16:39 - Sławomir Wącior