Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej jest częścią Instytutu Literaturoznawstwa. Oferuje szeroki zakres zajęć dotyczących literatury, kultury i mediów USA, jak również teorii literatury i kultury. Główne obszary badań naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry obejmują współczesną literaturę amerykańską (w szczególności eksperymentalną, gotycką, etniczną oraz wywodzącą się z amerykańskiego Południa), literaturę i kulturę rdzennych mieszkańców obu Ameryk, przestrzeń neobarokową, post-industrializm, problemy rasy, multimodalność w narracjach drukowanych i cyfrowych, semiotykę jedzenia w literaturze i filmie, teorie granicy i postkolonializmu.

 

Autor: Grzegorz Maziarczyk
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2020, godz. 11:20 - Grzegorz Maziarczyk