Grzegorz Maziarczyk, dr hab., prof. KUL

Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa oraz Kierownik Katedry

Zainteresowania badawcze: literatura cyfrowa, materialność tekstu, narracja multimodalna, transmedialność, utopia/dystopia, przedstawienie świadomości w literaturze, filmie i nowych mediach, trans- i post-humanizm

Obecnie prowadzone badania: imersja poprzez dotyk w literaturze cyfrowej, narracyjność a interaktywność

Współpraca międzynarodowa: University of Notre DameInternational Society for the Study of Narrative, Utopian Studies Society - Europe

Strona www: https://pracownik.kul.pl/grzegorz.maziarczyk

Kontakt: grzegorz.maziarczyk[at]kul.pl

 

Urszula Niewiadomska-Flis, dr hab., prof. KUL

Zainteresowania badawcze: reprezentacja i znaczenia jedzenia w literaturze i kulturze, pisarstwo kobiece, literatura i kultura amerykańskiego Południa, amerykańskie opowiadania, literatury imigranckie/etniczne USA, oraz amerykańska kultura popularna

Obecnie prowadzone badania: reprezentacja i znaczenie etnicznego Południa amerykańskiego przez pryzmat food studies, rasa i ciało w literaturze amerykańskiej, oraz amerykańska kultura od kuchni

Współpraca międzynarodowa: European Association for American Studies (EAAS), Society for the Study of Southern Literature (SSSL), Society for the Study of the American Short Story (SSASS), Southern Studies Forum (SSF), University of Santiago de Compostela 

Strona www: https://pracownik.kul.pl/urszula.niewiadomska-flis

Kontakt: ulanief[at]kul.pl

 

Patrycja Antoszek, dr

Zainteresowania badawcze: współczesna powieść amerykańska; teoria literatury; psychoanaliza w badaniach nad literaturą; gotyk w literaturze; problem rasy w literaturze i kulturze amerykańskiej; feminizm i powieść kobieca

Obecnie prowadzone badania: współczesna powieść gotycka; afekty w literaturze; gotyk w twórczości pisarzy afroamerykańskich

 Współpraca międzynarodowa: European Association for American Studies (EAAS), International Gothic Association (IGA)

Strona www: https://pracownik.kul.pl/patrycja.antoszek

Kontakt: patrycja.antoszek[at]kul.pl

 

Ewelina Bańka, dr

Zainteresowania badawcze: etniczna literatura amerykańska, problem rasy w kulturze i literaturze amerykańskiej, teorie granicy i pogranicza,  

Obecnie prowadzone badania: teorie granicy i pogranicza we współczesnej literaturze indiańskiej Południowego Zachodu USA 

Współpraca międzynarodowa: Native American Research Network, UK; European Association for American Studies (EAAS)

Strona www: https://pracownik.kul.pl/ewelina.banka

Kontakt: ebanka[at]kul.pl

 

Dominika Bugno-Narecka, dr

Zainteresowania badawcze: literatura anglojęzyczna XX i XXI wieku, głównie amerykańska i brytyjska, związki słowa i obrazu we współczesnej kulturze i literaturze, ekfraza, intermedia, neobarok, magiczny realizm, postkolonializm, wyobraźnia kryminalistyczna, historiograficzna metafikcja, proza Thomasa Pynchona, Edward Hopper w literaturze, Sherlock Holmes - jego współczesne mutacje i transformacje

Obecnie prowadzone badania: ekfraza jako fałda neobarokowa we współczesnej literaturze anglojęzycznej, związki słowa i obrazu w sposobie rekonstruowania i reprezentowania historii (ekphrastic historiographic metafiction), reprezentacja nie-werbalnego w twórczości Thomasa Pynchona

Współpraca międzynarodowa: IAWIS (International Association of Word and Image Studies), Grupo de estudos Intermídia da Universidade Federal de Minas Gerais (Intermedia Research Group, Brazil)

Strona www: https://pracownik.kul.pl/dominika.bugno-narecka

Kontakt: dominika.bugno-narecka[at]kul.pl

 

Kamil Rusiłowicz, dr

Zainteresowania badawcze: neobarok, melancholia, przestrzeń w teorii i literaturze, biopolityka, fordyzm

Obecnie prowadzone badania: poetyka neobarokowej przestrzeni

Współpraca międzynarodowa: Polish Association for American Studies (PAAS); European Association for American Studies (EAAS)

Strona www: https://pracownik.kul.pl/kamil.rusilowicz

Kontakt: kamilr[at]kul.lublin.pl

 

 

Paul Miller-Melamed, dr

         Zainteresowania badawcze: współczesna Europa (XIX i XX w.), Zamach w 

         Sarajewie, początki I wojny światowej, badania nad ludobójstwem / 

         Holokaustem, wojny secesyjne w Jugosławii w latach 90-tych, historia i pamięć

         Obecnie prowadzone badania: masakra bośniackich muzułmanów podczas               wojen secesyjnych w Jugosławii

         Współpraca międzynarodowa: Post-Conflict Research Center (Sarajevo,
         Bosnia-Herzegovina)

         Strona www: https://pracownik.kul.pl/paul.miller-melamed

         Kontakt: paulmm@kul.lublin.pl

 

Maciej Czerniakowski, mgr

Zainteresowania badawcze: krytyczny posthumanism, posthumanizm spekulatywny, transhumanizm, motyw gwałtu, cielesność

Obecnie prowadzone badania: gwałt w twórczości Octavii Butler w świetle posthumanizmu krytycznego

Współpraca międzynarodowa: Beyond Humanism Network

Strona www: https://pracownik.kul.pl/maciej.czerniakowski

Kontakt: maciej.czerniakowski[at]kul.pl

 

Katarzyna Łogożna Wypych, mgr

 

Zainteresowania badawcze: studia nad zwierzętami, perspektywa antropomorficzna i animalistyczna w literaturze, interakcjonizm symboliczny

Obecnie prowadzone badania: Obraz kota w literaturze anglojęzycznej

Współpraca międzynarodowa: Animals and Society Institute (ASI)

Strona www: https://pracownik.kul.pl/katarzyna.logozna-wypych

Kontakt: katarzyna.logozna-wypych@kul.pl

Autor: Grzegorz Maziarczyk
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2021, godz. 15:01 - Katarzyna Łogożna-Wypych