Koło Naukowe Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawia II

 

   Koło skupia studentów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę z zakresu biotechnologii,
biochemii i biologii molekularnej w sposób wykraczający poza obowiązujący program
studiów. Członkami Koła są studenci wszystkich roczników. Już od 1 roku mogą
prowadzić interesujące ich badania, uczestnicząc w pracach prowadzonych przez
pracowników Instytutu lub realizując pod ich opieką własne projekty. Wyniki wspólnych
prac stanowią często materiał do wystąpień konferencyjnych i publikacji.
   Członkowie Koła aktywnie uczestniczą także w życiu Uniwersytetu, m. in. poprzez 
propagowanie wiedzy z dziedziny nauk ścisłych podczas Nocy Biologów, Lubelskiego
Festiwalu Nauki czy Dni Otwartych. Nasza aktywność przejawia się także w organizacji
konferencji naukowych dotyczących różnych aspektów wykorzystania biotechnologii.
Do najnowszych osiągnięć należą dwie edycje Konferencji Kryminalistycznej „Krimed”
a także Konferencja „Metody chromatograficzne w nauce, medycynie i przemyśle”
realizowane we współpracy z Fundacją na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.
Planowane są zarówno kolejne edycje tych zdarzeń jak i całkiem nowe przedsięwzięcia.

 

Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i pomysły. Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestniczenia w pracach Koła.   

 

 Logo_kola

Autor: Piotr Lewandowski
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2017, godz. 22:46 - Kamil Chudzik