Projekt „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CEL

Celem projektu jest standaryzacja istniejącego na terenie województwa lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji działającego w oparciu o i przy wykorzystaniu opracowanych oraz wdrożonych przez Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator standardów funkcjonowania sieci CAM, narzędzia informatycznego dla mediacji, jednej ogólnopolskiej infolinii oraz programów szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych.

 

ZADANIA

Główne zadania projektu obejmują:

- utworzenie CAM (opracowanie dokumentów organizacyjnych CAM, w tym co najmniej regulaminu i statutu w oparciu o opracowane przez CAM-K standardy funkcjonowania sieci CAM w celu stworzenia zintegrowanego i kompleksowego systemu zarządzania informacjami o mediacji o zasięgu ogólnopolskim oraz ustandaryzowania działania sieci CAM;

- zapewnienie funkcjonowania CAM (m.in.: podjecie postępowań mediacyjnych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu, przeprowadzenie 6 szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych dla 120 os., organizacja 4 paneli dyskusyjnych skierowanych do interesariuszy mediacji w sprawach gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, środowiska mediatorów, pracowników RIO, przedsiębiorców in. podmiotów gospodarczych).

 

TERMIN REALIZACJI

Projekt będzie realizowany w okresie marzec 2018 - listopad 2019.

 

BUDŻET

Budżet całego projektu wynosi 703 406,63 zł, w tym 592 831,11 zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2019, godz. 07:27 - Urszula Czyżewska