Harmonogram udzielanego w ramach projektu wsparcia

 

1. S Z K O L E N I A

W ramach zapewnienia funkcjonowania CAM, Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (LCAM) organizuje szkolenia. Wsparciem w ramach projektu w zakresie szkoleń zostaną objęci:

 • przedstawiciele sądownictwa (sędziowie, urzędnicy i in. pracownicy zatrudnieni w sądach powszechnych) – 40 osób, w tym 16 kobiet i 24 mężczyzn;
 • przedstawiciele prokuratury (prokuratorzy, urzędnicy i in. pracownicy zatrudnieni w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury) – 40 osób, w tym 16 kobiet i 24 mężczyzn;
 • przedstawiciele środowiska mediatorów (mediatorzy i in. pracownicy centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych) - 40 osób, w tym 16 kobiet i 24 mężczyzn.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu jest zatrudnienie lub zaangażowanie zawodowe w innej formie, w jednostce zlokalizowanej na obszarze objętym działalnością Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, tj. w województwie lubelskim. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty związane z realizacją w/w formy wsparcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Program szkolenia

Szkolenia z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych zostaną przeprowadzone na podstawie opracowanego programu szkoleniowego i materiałów szkoleniowych (1 komplet). Profilowany program będzie obejmował przeprowadzenie szkoleń w formie wykładowej i warsztatowej.

W formie wykładowej uczestnicy Projektu zapoznają się z podstawową wiedzą dotyczącą konfliktu i efektywnej komunikacji, a także z podstawami prawnymi, ideami, zasadami i korzyściami wynikającymi z podejmowania mediacji gospodarczych. Część warsztatowa obejmie ćwiczenia, omówienie tzw. case studies, gry symulacyjne (dot. mediacji w sprawach o zapłatę, o rozwiązanie lub niewykonanie umowy). Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikaty poświadczające ukończenie szkolenia.

 

Szkolenia

Każde szkolenie będzie obejmowało 2 dni w wymiarze 16 godz. szkoleniowych (1 godz. szkoleniowa=45 min.). Łącznie odbędzie się 6 szkoleń w grupach maks. 20 osób.

 

Trenerzy

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez 2 trenerów spełniających łącznie warunki 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu mediacji gospodarczych i 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu mediacji gospodarczych.

 

UWAGA: Aktualne terminy szkoleń (harmonogram organizacji szkoleń):

24-25 września 2019 r., szkolenie dla przedstawicieli środowiska mediatorów (1. dzień: sala CTW-56; 2. dzień: sala CTW-202)

26-27 września 2019 r., szkolenie dla przedstawicieli sądownictwa (sala CTW-202)

1-2 października 2019 r., szkolenie dla przedstawicieli środowiska mediatorów (sala CTW-56)

3-4 października 2019 r., szkolenie dla przedstawicieli prokuratury (sala CTW-56)

8-9 października 2019 r., szkolenie dla przedstawicieli prokuratury (sala CTW-56)

10-11 października 2019 r., szkolenie dla przedstawicieli sądownictwa (sala CTW-113)

 

Miejsce szkoleń: KUL (Al. Racławickie 14, Lublin): sala CTW-56 (budynek Centrum Transferu Wiedzy, parter, tzw. Common Room), sala CTW-202 (budynek Centrum Transferu Wiedzy, II piętro), sala CTW-113 (budynek Centrum Transferu Wiedzy, I piętro)

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK SZKOLEŃ:

 • dla przedstawicieli środowiska mediatorów (do pobrania: Word)
 • dla przedstawicieli sądownictwa (do pobrania: Word)
 • dla przedstawicieli prokuratury (do pobrania: Word)

 

REKRUTACJA NA SZKOLENIA TRWA DO

20 MAJA 2019 R.

 

 

 

 

 

2. P A N E L E  D Y S K U S Y J N E

 

 

W ramach zapewnienia funkcjonowania CAM, Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (LCAM) organizuje 4 panele dyskusyjne skierowane do interesariuszy mediacji w sprawach gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, środowiska mediatorów, pracowników RIO, przedsiębiorców in. podmiotów gospodarczych).

 

4 panele (1 dzień) po 25 osób z następujących grup docelowych projektu:

- 4x5=20 mediatorów w spr. gosp.

- 4x5=20 przedstawicieli sądownictwa

- 4x5=20 przedstawicieli prokuratury

- 4x5=20 pracowników RIO, przedsiębiorców i in. podmiotów gospodarczych

- 4x5=20 absolwentów ekonomii, zarządzania i marketingu, przedsiębiorczości i pokrewnych, absolwentów studiów podyplomowych z ADR

 

Terminy (harmonogram organizacji paneli dyskusyjnych):

1 panel 3 czerwca 2019 r. (sala CTW-56)

2 panel 4 czerwca 2019 r. (sala CTW-56)

3 panel 6 czerwca 2019 r. (sala CTW-56)

4 panel 7 czerwca 2019 r. (sala CTW-56)

 

Miejsce: KUL (Al. Racławickie 14, Lublin): sala CTW-56 (budynek Centrum Transferu Wiedzy, parter, tzw. Common Room)

 

 

REKRUTACJA NA PANELE DYSKUSYJNE TRWA DO

20 MAJA 2019 R.

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PANELI DYSKUSYJNYCH:

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 • sądownictwo (do pobrania: Word)
 • prokuratorzy (do pobrania: Word)
 • przedsiębiorcy (do pobrania: Word)
 • mediatorzy (do pobrania: Word)
 • absolwenci (do pobrania: Word)

 

 

 

W menu bocznym dostępny jest również Regulamin realizacji projektu wraz z załącznikami, wzór oświadczenia uczestnika oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2019, godz. 12:58 - Urszula Czyżewska