zespol-logo-podstawowe Na prośbę Jego Magnificencji ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Zarząd Fundacji Rozwoju KUL uchwałą z dnia 8 lutego 2019 powołał Zespół Pieśni i Tańca KUL.

 

W drugie stulecie swego istnienia KUL wchodzi nie tylko z nowymi projektami naukowymi i dydaktycznymi, ale także z projektami, które integrują środowisko akademickie, promują Uniwersytet w kraju i za granicą, promują region – Województwo Lubelskie. Takim projektem jest Zespół Pieśni i Tańca KUL. Pozwoli on nie tylko odkrywać i prezentować piękno polskiego, w tym lubelskiego folkloru; celem jest szeroka rozumiana edukacja młodzieży studenckiej w zakresie tańca, śpiewu, muzyki i etnografii.

 

Zespół jest otwarty przede wszystkim na studentów KUL, ale także na absolwentów i tych, którzy w niedalekiej przyszłości zamierzają podjąć studia na KUL-u.

 

Założycielem i pierwszym dyrektorem Zespołu był ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL (2019-2020), kierownikiem artystycznym – p. Barbara Brzozowska, opiekunem chóru – p. Karolina Filipczak-Sulima, orkiestrę prowadzi p. Lesia Błyszczak, akompaniatorem - p. Rudolf Steiner

 

Obecnie Zespół tworzą 62 osoby, które należą do 4 sekcji (dwie taneczne, wokalna i orkiestra).

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2021, godz. 11:00 - Jarosław Jęczeń