zespol-logo-podstawowe Na prośbę Jego Magnificencji ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Zarząd Fundacji Rozwoju KUL uchwałą z dnia 8 lutego 2019 powołał Zespół Pieśni i Tańca KUL. Twórcą i pierwszym dyrektorem Zespoły był ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL, współpracując z kierownik artystyczną - p. Barbarą Brzozowską i instruktorami: Lesią Błyszczak, Kroliną Filipczak-Sulimą i Rudolfem Steinerem.

 

W drugie stulecie swego istnienia KUL wchodzi nie tylko z nowymi projektami naukowymi i dydaktycznymi, ale także z projektami, które integrują środowisko akademickie, promują Uniwersytet w kraju i za granicą, promują region – Województwo Lubelskie. Takim projektem jest Zespół Pieśni i Tańca KUL. Pozwoli on nie tylko odkrywać i prezentować piękno polskiego, w tym lubelskiego folkloru; celem jest szeroka rozumiana edukacja młodzieży studenckiej w zakresie tańca, śpiewu, muzyki i etnografii.

 

Zespół jest otwarty przede wszystkim na studentów KUL, ale także na absolwentów i tych, którzy w niedalekiej przyszłości zamierzają podjąć studia na KUL-u.

 

Obecnie Zespół tworzy 35 osób.

 

Władze:

Dyrektor - dr Andrzej Gładysz (od XI 2020)

Kierownik Artystyczny - dr hab. Iwona Sawulska (od V 2021)

 

Instruktorzy (od r. akad. 2021/2022):

Instruktor sekcji instrumentalnej - p. Lesia Błyszczak

Instruktor sekcji wokalnej i akompaniator - p. Jana Lenzion

Instruktor sekcji tanecznej - p. Daniel Urbaniak

 

25 czerwca 2021 r. Zespół Folklorystyczny PiT KUL został włączony do grona organizacji studenckich na KUL, jego kuratorem został dr hab. Tomasz Rokosz - kierownik Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii w Instytucie Nauk o Sztuce KUL.

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2022, godz. 08:16 - Andrzej Gładysz