zespol-logo-podstawowe Na prośbę Jego Magnificencji ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Zarząd Fundacji Rozwoju KUL uchwałą z dnia 8 lutego 2019 powołał Zespół Pieśni i Tańca KUL.

 

W drugie stulecie swego istnienia KUL wchodzi nie tylko z nowymi projektami naukowymi i dydaktycznymi, ale także z projektami, które integrują środowisko akademickie, promują Uniwersytet w kraju i za granicą, promują region – Województwo Lubelskie. Takim projektem jest Zespół Pieśni i Tańca KUL. Pozwoli on nie tylko odkrywać i prezentować piękno polskiego, w tym lubelskiego folkloru; celem jest szeroka rozumiana edukacja młodzieży studenckiej w zakresie tańca, śpiewu, muzyki i etnografii.

 

Zespół jest otwarty przede wszystkim na studentów KUL, ale także na absolwentów i tych, którzy w niedalekiej przyszłości zamierzają podjąć studia na KUL-u.

 

Założycielem i pierwszym dyrektorem Zespołu był ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL (2019-2020), kierownikiem artystycznym – p. Barbara Brzozowska, opiekunem chóru – p. Karolina Filipczak-Sulima, orkiestrę prowadzi p. Lesia Błyszczak, akompaniatorem - p. Rudolf Steiner

 

Obecnie Zespół tworzy 25 osób.

 

Władze:

Dyrektor - dr Andrzej Gładysz (od XI 2020)

Kierownik Artystyczny - dr hab. Iwona Sawulska (od V 2021)

 

25 czerwca 2021 r. Zespół Folklorystyczny PiT KUL został włączony do grona organizacji studenckich na KUL, jego kuratorem został dr hab. Tomasz Rokosz - kierownik Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii w Instytucie Nauk o Sztuce KUL.

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2021, godz. 21:39 - Andrzej Gładysz