8227_122960 Wystawa została zlokalizowana w budynkach KUL przy Alejach Racławickich 14 w Lublinie. Każdy mieszkaniec regionu będzie miał możliwość zapoznania się z prezentowanymi treściami. Wystawa składa się z następujących części tematycznych:

 

           1. "Niepodległy Lublin";

           2. "KUL dla patriotyzmu";

           3. "Studenci dla niepodległości".

             

Każda część promuje wartości patriotyczne w innym obszarze związanym z działalnością Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

"Niepodległy Lublin" to część nawiązująca do wydarzeń historycznych oraz postaci, które związane są z Lublinem oraz wniosły znaczący wkład w odzyskanie przez Polskę wolności. Do ich grona możemy zaliczyć w szczególności: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Edwarda Rydz-Śmigły, Stanisława Thugutta czy też Tomasza Arciszewskiego.

 

"KUL dla patriotyzmu" to część wystawy poświęconej ukazaniu patriotycznych wartości uniwersytetu, ich promocja oraz przedstawienie postaci które w szczególny sposób odznaczyły się w historii uczelni. Wśród najważniejszych nazwisk należy wymienić: ks. Idziego Benedykta Radziszewskiego, Jacka Woronieckiego OP, a także tych którzy przyglądali się i uczestniczyli w tworzeniu KUL, tj. Stefan Wyszyński, Franciszek Blachnicki oraz Jan Paweł II.

 

"Studenci dla niepodległości" - stanowi odniesienie do działalności PSRP oraz ma na celu promocje wartości patriotycznych wśród studentów. Przywołana została organizacja Legii Akademickiej rozszerzona o istotę i działalność 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej.

 


Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

  Wsparcie Psychologiczne PSRP Towarzystwo Przyjaciół KUL • Razem przez pokolenia!

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2022, godz. 17:38 - Grzegorz Tutak