KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

zaprasza do udziału w projekcie:

„Otwarci  na sukces”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Budżet całkowity projektu wynosi 315 410,00 zł, z czego z dofinansowanie  z UE: 305 947,70 zł.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2018 r. – 30.06.2020 r.

I edycja: 1.09.2018 r. – 30.06.2019 r.

II edycja: 1.09.2019 r – 30.06.2020 r.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji i uniwersalnych umiejętności odpowiadającym potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa wśród 120 uczniów klas VI, VII, VIII wspólnie z Jednostką Samorządu Terytorialnego.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2018, godz. 11:00 - Elżbieta Kiergiet-Szkutnik