UDZIAŁ W KONFERENCJACH - po habilitacji

 

 

 1. Dziwiętnastowieczne edycje – dziewiętnastowieczni edytorzy, 6-9 października 2010, UMK Toruń, referat: Album Orbis wobec idei „pięknej książki”

 

 1. Colloquia Norwidiana X: Trudny Norwid (Kazimierz Dolny, 21-23 maja 2009): Rapsod Norwida w interpretacji Niemena

 

 1. Norwid symbolista (UW, Warszawa, 23-24 kwietnia 2009): O „Solo” Norwida – trochę inaczej

 

 1. Unisono na pomieszane języki 2, 9-10 października 2010 Tułowice k. Opola, Uniwersytet Opolski, referat: Całość jako kategoria formotwórcza i estetyczna w rocku progresywnym.

 

 1. Norwid kolebka pieśni – od poezji do rocka, Ośrodek Teatralny Rondo Słupsk, 7 października 2010. (udział w panelu razem z T. Korpyszem, UMK Toruń). Impreza w ramach V Festiwalu Młodych Talentów Niemen Non Stop.

 

 1. Unisono w wielogłosie. Niemen a korespondencja sztuk, Tułowice Opola 7-9 października 2011 (Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet w Opolu), referat: Między krzykiem rozpaczy a ironicznym uśmiechem: „In The Court Of The Crimson King. An Observation By King Crimson”.

 

 1. Norwid kolebka pieśni – od poezji do rocka, Ośrodek Teatralny Rondo Słupsk, 20 października 2011. (udział w panelu razem z Edytą Chlebowską). Impreza w ramach VI Festiwalu Młodych Talentów Niemen Non Stop.

 

 1. (Non)omnis moriar. Kulturowe i literackie oblicza śmierci i nieśmiertelności (Instytut Filologii Angielskiej, UMCS Lublin, 17-18 listopad 2011). Referat: “Epitaph” by King Crimson: A Music Journey to the Land of Death.

 

 1. Colloquia Norwidiana XI: Norwid wobec historii, Kazimierz Dolny 18-20 maja 2011, referat: „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem”. Historia i historiozofia w Norwidowym „Quidamie”.

 

 1. Krasińskiego światy zapomniane, UMK, Muzeum Romantyzmu, 18-21 kwietnia 2012, Opinogóra, referat: Irydiona podróż do kresu nocy.

 

 1. XII Katowicka konferencja naukowa: Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje, Muzeum Historii Katowic, PAN Oddział w Katowicach, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; 6-7 września 2012 Katowice, referat: Cisza – skupienie – asceza. Henryka Mikołaja Góreckiego „Miserere”.

 

 1. Romantyzm w zwierciadle postmodernizmu (i odwrotnie), Zakład Komparatystyki ILP UW, Zakład Literatury Romantyzmu IFP UAM, Zakład Literatury Polskiej do XIX wieku IP AP w Słupsku, 1-3 października 2012, referat: Edytorstwo jako miejsce spotkania (po)nowoczesności z tradycją.

 

 1. Unisono w wielogłosie 4. Rock a media, Tułowice k. Opola 12-14 października 2012 (Uniwersytet Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet w Opolu), referat: W blasku Tanatosa. Komentarz do „Epitaph” King Crimson.

 

 1. Norwid kolebka pieśni – od poezji do rocka, Ośrodek Teatralny Rondo Słupsk, 4 października 2012 (udział w panelu razem z Edytą Chlebowską). Impreza w ramach VII Festiwalu Młodych Talentów Niemen Non Stop.

 

 1. Józef Ignacy Kraszewski 1812-2012. Pisarz – myśliciel – autorytet (UB Białystok, IBL Warszawa, Muzeum Kraszewskiego w Romanowie), Warszawa – Białystok – Romanów, 14-16 listopada 2012, referat: Między słowem a obrazem. Kraszewskiego podróż do Włoch

 

 1. Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku. W dwustulecie urodzin pisarzy, 12-13 grudnia 2012 Poznań, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zakład Literatury Romantyzmu IFP UAM, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski IFP UAM, Pracownia Badań nad Tradycją Europejską IFP UAM, Pracownia-Muzeum J. I. Kraszewskiego Biblioteki Raczyńskich; referat: Miasto umarłych – epizod z włoskiej kampanii Kraszewskiego.

 

 1. Kolokwia Krakowskie XIII: Estetyka dzieła. Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Spotkanie III, Kraków, 21 marca 2013, Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; referat: O dramatyczności w „Quidamie” Norwida.

 

 1. Colloquia Norwidiana XII: Listy, listy… Kazimierz Dolny, 22-24 maja 2013, Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL, Fundacja Norwidowska; referat: Do Z. K. Wyjątek z listu – próba lektury.

 

 1. Muzyka wobec wartości (25 IX 2013, Dom Kultury „Batory” Chorzów) referat: O wartości ciszy w muzyce.

 

 1. Noce romantyków (5-6 X 2013 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej) referat: Noc i mrok w „Quidamie” Norwida.

 

 1. Unisono w wielogłosie 5, Tułowice k. Opola 11-13 października 2013 (Uniwersytet Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet w Opolu), referat: Gatunek w rocku progresywnym. Od klasyfikacji poprzez typologię ku politypiczności pojęć (na przykładzie suity rockowej).

 

 1. Kulturowy wymiar twórczości Cypriana Norwida (5-6 XI 2013, KUL Wydział Filozofii, Instytut Kulturoznawstwa), referat: Protestantyzm – prawosławie – islam. Uwagi na marginesie trzech notatek Norwida.

 

 1. Niemen Non Stop I: Płyty, płyty..., 10.2013 (Słupsk, Młodzieżowe Centrum Kultury, Słupsk; Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL); referat: Jak rozumieć tytuł "Idée fixe"?

 

 1. Colloquia Norwidiana XIII: Norwid wobec Powstania Styczniowego (12-14 XII 2013, KUL, Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida, Wierzchowiska Drugie) referat: Rosjanie w Ameryce – Polacy w Moskwie – Asmodeusz w kraju przyszłości. Komentarz do listu Norwida do Karola Ruprechta z 24 września 1863 r.

 

 1. VIII Colloquia Romantyczne: Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczpospolitej) (31 III – 1 IV 2014), Instytut Filologii Polskiej UKSW Warszawa, referat: Dramatyczny żywioł w „Quidamie”.

 

 1. "Przyjaźń" (XI spotkanie z cyklu Medium Mundi - Miejski Dom Kultury, Uniwersytet Śląski, 24.09. 2014), referat: Dzieje trudnej przyjaźni: Norwid - Krasiński.

 

 1. Unisono w wielogłosie 6. Rock na pograniczach (10-12.10.2014, Tułowice, Uniwersytet Opolski); referat: Formy przebiegu narracji - album Genesis The Lamb Lies Down On Broadway.

 

 1. Światy melancholii (22-23.10.2014, Instytut Polonistyki, Uniwersytet Opolski); referat: "Przeciw tej nudzie przeklętej": Norwid i melancholia.

 

 1. Niemen Non Stop II: Spoza Polski, 2.10.2014 (Słupsk, Młodzieżowe Centrum Kultury, Słupsk; Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL); referat: Francuski łącznik.

 

 1. Norwidowski świat rzeczy, 4-5 grudnia 2014, UMK Toruń, referat: O rzeczach kilku na scenie "Quidama".

 

 1. Colloquia Norwidiana XIV: Italiam, italiam (Włochy, Sansepolcro, 16-24 września 2015), organizator: Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL, referat: Wenecja

 

 1. Unisono w wielogłosie 7 (23-25 X 2015, Tułowice, Uniwersytet Opolski), referat: Edmonton.

 

 1. Pamięć jako źródło dzieła sztuki (4-6 listopada 2015; Katedra Komparatystyki Literackiej, Wydział Polonistyki UJ), referat: Strona tradycji - strona awangardy. O twórczości Mahlera

 

 1. Muzyka w PRL, Instytut Historii UAM Poznań, IPN Poznań (18-20 listopada 2015), referat: „Muszę opuścić Polskę!”. Historia Andrzeja Panufnika

 

 1. Non Stop III: Niemen Elektronicznie, 27.11.2015 (Słupsk, Młodzieżowe Centrum Kultury, Słupsk; Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL); referat: Przestrzenie - dźwiękowego świata.

 

 1. O Norwidzie komparatystycznie, 18.04.2016 (Kraków, Wydział Polonistyki UJ); referat: Proces Quidama w świetle rzymskiego prawa.

                           

 1. Niemen Non Stop IV: Niemen – SBB… i muzyczne okolice, 20.10.2016 (Słupsk, Młodzieżowe Centrum Kultury; Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL); referat: „Marionetki” – utwór Grupy Niemen.

 

 1. Unisono w wielogłosie 8, 21-22.10.2016 (Instytut Slawistyki, Uniwersytet Opolski), referat: „Tylko krowa!”.

 

 1. Sympozjum (nie tylko) Norwidowskie. Pamięci Profesor Zofii Trojanowiczowej, 21-22. 11. 2016 (Wydział Filologiczny UAM, Poznań), referat: „Album Orbis” – czyli kłopoty edytora
 2. Colloquia Norwidiana XV: Norwid wobec Rosji, Kazimierz Dolny, 17-20 maja 2017 (referat: Do wroga (Pieśń))
 3. Niemen Non Stop V: Niemen – SBB… i muzyczne okolice, 19.10.2017 (Słupsk, Młodzieżowe Centrum Kultury; Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL); referat: „Pielgrzym” – utwór Niemen Aerolit.
 4. Konferencja: Dwa – Pięć – Jeden. Wydział Muzyki. Uniwersytet Rzeszowski, 21 kwietnia 2017 (Referat: „Marionetki” – Grupy Niemen).
 5. Unisono w wielogłosie 9. Uniwersytet Opolski (Instytut Slawistyki), 20-21 października 2017 (referat: Na rozdrożu, czyli collage – „A Saucerful of Secrets” Pink Floyd)
 6. Konferencja: Dwa – Pięć – Jeden (II). Wydział Muzyki. Uniwersytet Rzeszowski, 26 kwietnia 2018 (Referat: Beaver and Krause i „Ciemna strona księżyca”. Wpływologiczny epizod czy wpływ epizodu?).
 7. Literatura porozbiorowa i międzywojenna w PRL-u / Uniwersytet w Białymstoku 19-20 kwietnia 2018 (referat: Juliusz Wiktor Gomulicki – edytor norwidowskiej całości?).
 8. Tyś osobą… Osoby w kręgu biografii i twórczości Cypriana Norwida. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 27-28 września 2018 (referat: „Kto jest Mistrz-Jazon-Mag? – zapytać muszę”).
 9. Unisono w wielogłosie 10. Uniwersytet Opolski (Instytut Slawistyki), 28-30 września 2018 (referat: PULSE).
 10. II Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej. Romantyzm polski i romantyzmy europejskie: Romantyk jako czytelnik, UAM, Poznań 26-28 listopada 2018 (referat: „Epos-nasza”. Próba nowej lektury).
 11. Niemen Non Stop VI: Odkrywca dźwiękowych pejzaży, Słupsk MCK, 23 listopada 2018 (referat: „Pod latyńskich żagli cieniem…” – Norwid w „Czerwonym albumie”).
 12. Niemen Non Stop VII: Dźwięk – Słowo – Obraz… i inne Muzy, Słupsk, Akademia Pomorska, 17 października 2019 (referat: „Katharsis” – opowieści ze świata elektronicznych oceanów).

 13. Colloquia Norwidiana XVI: Vade-mecum, Kazimierz Dolny, 22-25 maja 2019 (referat: Vade-mecum jako problem edytorski).

 14. O Ro(c)ku ów! Muzyczny rok 1969 i jego kulturowe implikacje, UMK Toruń, 10-12 września 2019 (referat: 21st Century Schizoid Man – czyli koniec złudzeń).

 15. Unisono w wielogłosie 11: Rock – Encyklopedia – Przewodnik płytowy, Uniwersytet Opolski (Instytut Slawistyki), 4-5 października 2019 (referat: Głowa w murze – graficzny projekt „The Wall”).

 16. Niemen Non Stop VIII: Peryferia, marginalia i rzeczy drobne Słupsk, Ośrodek Teatralny Rondo, 9 października 2020 (referat: Na marginesie? Uwag kilka o płycie „Kurylewicz – Warska – Niemen. Muzyka teatralna i filmowa).

 17. III Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej – Romantyzm polski i romantyzmy europejskie: Romantyczna fantastyka, 16-17 listopada (Polonistyka, UAM Poznań – on-line); (referat: W kręgu dantejskiej cudowności. O „Źródle” Cypriana Norwida)

 

 

 

Organizacja konferencji

 

 1. Colloquia Norwidiana X: Trudny Norwid, Kazimierz Dolny, 21-23 maja 2009

 

 1. Colloquia Norwidiana XI: Norwid wobec historii, Kazimierz Dolny 18-20 maja 2011

 

 1. Colloquia Norwidiana XII: Listy, listy… Kazimierz Dolny, 22-24 maja 2013

 

 1. Colloquia Norwidiana XIII: Norwid wobec Powstania Styczniowego, Wierzchowiska Drugie, 12-14 grudzień 2013.

 

 1. Niemen Non Stop I: Płyty, płyty..., 25.10.2013, Słupsk, Młodzieżowe Centrum Kultury, Słupsk; Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL.

 

 1. Niemen Non Stop II: Spoza Polski, 2.10.2014 Słupsk, Młodzieżowe Centrum Kultury, Słupsk; Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL.

 

 1. Colloquia Norwidiana XIV: Italiam!, italiam!... Sansepolcro (Włochy), 16-24 września 2015.
 2. Niemen Non Stop V: Trudny Niemen, 19 października 2017, Słupsk; Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku, Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL
 3. Niemen Non Stop IV: Odkrywca dźwiękowych pejzaży, 23 listopada 2018, Słupsk, Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku, Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL.
 4. Niemen Non Stop VII: Dźwięk – Słowo – Obraz… i inne Muzy, Słupsk, Akademia Pomorska, 17 października 2019.

 5. Colloquia Norwidiana XVI: Vade-mecum, Kazimierz Dolny, 22-25 maja 2019.

 6. Niemen Non Stop VIII: Peryferia, marginalia i rzeczy drobne Słupsk, Ośrodek Teatralny Rondo, 9 października 2020.

 

 

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021, godz. 13:23 - Łukasz Niewczas