Zapraszamy do zapoznania się z planem studiów, który będzie obowiązywał w Instytucie Filologii Romańskiej od roku akademickiego 2016/17:

Plan studiów I i II stopnia w roku akademickim 2016/17.

 

Proponowany program kształcenia szeroko realizuje założenia Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia proponując bogatą gamę zajęć ukierunkowanych na kompetencje zawodowe, wymagania rynku pracy oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczych.

 

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016, godz. 22:50 - Edyta Kociubińska