Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku :)

https://www.facebook.com/KoloInnowacji

 

Jaki jest cel naszej organizacji?


- prowadzenie działań dotyczących komercjalizacji wiedzy;
- poszukiwanie połączeń nauki ze światem biznesu;
- pomoc studentom i pracownikom naukowym w pozyskiwaniu środków na komercjalizację swoich badań;
- prowadzenie działalności integrującej środowiska studenckie;
- promocja i wzbogacanie dorobku naukowego KUL;
- inicjowanie działań z zakresu form kształcenia;
- nawiązywanie współpracy w dziedzinie promocji absolwentów i ułatwienie kontaktów z przyszłymi pracodawcami;
- przygotowywanie studentów do pracy naukowej i badawczej;
- umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych. 


Jak realizujemy swoje cele?

- organizowanie kursów, szkoleń i konferencji z zagadnień innowacji;
- organizowanie wyjazdów naukowych;
- inicjowanie przedsięwzięć związanych z organizacja życia studenckiego;
- współpracę z innymi organizacjami KUL;
- nawiązywanie kontaktów z innymi ośrodkami akademickimi w kraju

i za granicą, oraz firmami

i organizacjami gospodarczymi.

Autor: Dominika Remiśko
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2020, godz. 09:25 - Seweryn Zuzański