Katedra Języka Niderlandzkiego powstała w październiku 2019 roku jako jednostka wydzielona z dotychczasowej Katedry Literatury i Języka Niderlandzkiego. Pracownicy Katedry kontynuują dotychczasowe badania naukowe, które skupiają się wokół następujących zagadnień:

 

Prof. dr hab. Wilken Engelbrecht

 • recepcja klasycznej literatury łacińskiej w średniowiecznym szkolnictwie;
 • recepcja literatury niderlandzkiej w Środkowej Europie;
 • językoznawstwo porównawcze w zakresię języka niderlandzkiego i języków słowiańskich, w szczególności języka czeskiego.

 

dr hab. Muriel Waterlot

 • językoznawstwo niderlandzkie;
 • językoznawstwo porównawcze;
 • glottodydaktyka i przekładoznawstwo.

 

dr Agnieszka Flor-Górecka

 • językoznawstwo porównawcze niderlandzko-polskie;
 • czasowniki, aspekty, aspektualność, strona bierna i dopełnienia;
 • tłumaczenia specjalistyczne niderlandzko-polskie i polsko-niderlandzkie.

 

dr Kamila Tomaka

 • partykułologia i partykułografia (w tym zwłaszcza: problemy klasyfikacji i funkcjonalnego opisu niderlandzkich partykuł; funkcjonalna interpretacja niderlandzkich partykuł w tłumaczeniu tekstów źródłowych z języka niderlandzkiego na język polski; porównawcza analiza korpusowa partykuł dyskursywnych w grece starożytnej oraz w języku polskim i niderlandzkim; translacyjne problemy opisu partykuł greckich w przekładzie tekstów antycznych na język niderlandzki i język polski);
 • tradycja klasyczna w Niderlandach/recepcja kultury antycznej w Niderlandach.

 

mgr Beata Popławska

 • językoznawstwo niderlandzkie;
 • językoznawstwo kontrastywne;
 • frazeologia.

 

mgr Bas Hamers

 • nauczanie języka niderlandzkiego jako języka obcego w krajach Środkowej Europy;
 • transmisja kulturowa w Holandii i Belgii.

 

mgr Jan Fabry

 • językoznawstwo ogólne;
 • interlingwistyka.

 

Kontakt

 

Prof. dr hab. Wilken Engelbrecht

Profesor zwyczajny

 • kierownik Katedry Języka Niderlandzkiego;
 • członek Rady Programowej Filologii Niderlandzkiej;
 • opieka nad księgozbiorem Katedry Języka Niderlandzkiego (w 2020/2021 w trybie zdalnym);
 • główny odpowiedzialny z ramienia Unii Języka Niderlandzkiego dla kierunku Filologii Niderlandzkiej na KUL

wilken.engelbrecht@kul.pl
personal site

https://orcid.org/0000-0002-9058-8199

 

 

 

 
 
 

dr hab. Muriel Waterlot

Adiunkt

 • współredaktor publikacji pokonferencyjnych Katedry Literatury Niderlandzkiej i Katedry Języka Niderlandzkiego
 • kontakty z Vlaamse Vertegenwoordiging

murielwaterlot@kul.pl

 

 

 

 

dr Agnieszka Flor-Górecka

Asystent

 

 • koordynator  kolegium niderlandystyki
 • koordynator kierunków: filologia niderlandzka (stacjonarne I stopnia), filologia niderlandzka (stacjonarne II stopnia)
 • członek Rady Programowej Filologii Niderlandzkiej
 • współodpowiedzialna za wykorzystanie dotacji Niderlandzkiej Unii Językowej
 • opiekun 3BA

aflor@kul.lublin.pl

https://orcid.org/0000-0003-4015-8227

 

 

 

dr Kamila Tomaka

Asystent

 • koordynator Erasmus
 • opiekun 2MA

kamila.tomaka@kul.pl

https://orcid.org/0000-0002-4514-0600

mgr Beata Popławska

Asystent

 • członek Rady Filologii Niderlandzkiej
 • opiekun praktyk studenckich
 • odpowiedzialna za promocję WNH (na kierunku filologia niderlandzka)
 • opiekun 1BA

bpoplawska@kul.lublin.pl

https://orcid.org/0000-0003-0196-2378

mgr Bas Hamers

Asystent

 • koordynator CNaVT
 • koordynator Ceepus dla niderlandystyki i slawistyki, network CIII-AT-0012-16
 • koordynator Comenius
 • współredaktor publikacji pokonferencyjnych Katedry Literatury Niderlandzkiej i Katedry Języka Niderlandzkiego

bhamers@kul.lublin.pl

https://orcid.org/0000-0003-2320-7429

 

 

mgr Jan Fabry

Asystent

 

 

jfabry@kul.lublin.pl

https://orcid.org/0000-0003-0692-0732

 

Autor: Damian Olszewski
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2020, godz. 22:21 - Damian Olszewski