Katedra Literatury Niderlandzkiej powstała w październiku 2019 roku jako jednostka wydzielona z dotychczasowej Katedry Literatury i Języka Niderlandzkiego. Pracownicy Katedry kontynuują dotychczasowe badania naukowe, które skupiają się wokół następujących zagadnień:

 

dr hab. Marcin Polkowski, prof. KUL

 • kultura literacka Niderlandów w interakcji z chrześcijańskim sacrum (zwł. średniowiecze – XVII w.);
 • zagadnienia przestrzenne w literaturze (zwł. literacki obraz miasta w literaturze niderlandzkiej);
 • relacje polsko-niderlandzkie i anglo-niderlandzkie (zwł. XVI-XVIII w.), zabytki piśmiennictwa niderlandzkiego w zbiorach polskich bibliotek;
 • historia i kultura Niderlandów (zwł. średniowiecze – XVIII w., dzieje Kościoła na ziemiach niderlandzkich, II Wojna Światowa w Belgii i Holandii);
 • kanon literatury niderlandzkiej, translatoryka literacka.

 

dr Joanna Włodarczyk-Kaziród

 • literatura regionalna XIX/XX wieku w Belgii i Holandii;
 • recepcja literatury polskiej w Belgii i Holandii;
 • proza Wiesława Myśliwskiego w tłumaczeniach niderlandzkich;
 • różnice kulturowe między Polską a Holandią/Belgią w miejscu pracy.

 

mgr Marcin Lipnicki

 • recepcja literatury polskiej w niderlandzkim obszarze językowym;
 • recepcja literatury niderlandzkiej w Polsce;
 • juryslingwistyka oraz tłumaczenia prawnicze.

 

 

Z Katedrą Literatury Niderlandzkiej KUL związani są także doktoranci:

 

mgr Damian Olszewski

 • antropomorfizacji zwierząt we współczesnej literaturze niderlandzkiej;
 • oralna literatura Surinamu;
 • baśń, bajka i ich współczesne retellingi;
 • fantastyka polska i niderlandzka.

 

mgr Julia Frejlich-Chacińska

 • intermedialność emblematyki niderlandzkiej okresu Złotego Wieku;
 • symbol jako narzędzie komunikacji w kulturze niderlandzkiej;
 • muzyka w kulturze mieszczańskiej w Niderlandach.

 

 

PRACOWNICY

 

dr hab. Marcin Polkowski, prof. KUL

Profesor nadzwyczajny

 • kierownik Katedry Literatury Niderlandzkiej
 • członek Rady Programowej Filologii Niderlandzkiej
 • kurator Koła Naukowego Studentów Filologii Niderlandzkiej
 • opieka nad księgozbiorem Katedry Literatury Niderlandzkiej (w 2020/2021 w trybie zdalnym)
 • opiekun 2MA

polkowski@kul.pl

personal site

https://orcid.org/0000-0002-5854-2027

 

Zajęcia dydaktyczne (e-learning) i konsultacje: polkowski@kul.edu.pl

 

 

dr Joanna Włodarczyk

Asystent

 • współkoordynator CNaVT
 • opieka nad księgozbiorem Katedry Literatury Niderlandzkiej

joannawlodarczyk@kul.lublin.pl

https://orcid.org/0000-0002-0842-0742

 

 

mgr Marcin Lipnicki

Asystent

 • kontakt z Overleg Poolse Neerlandici (OPON)

marcin.lipnicki@kul.lublin.pl

https://orcid.org/0000-0003-1646-4064

 

 

DOKTORANCI

 

mgr Damian Olszewski
 • strona www filologii niderlandzkiej oraz obydwu katedr niderlandystycznych
 • odpowiedzialny za promocję WNH (na kierunku filologia niderlandzka)

damian.olszewski@kul.pl

https://orcid.org/0000-0002-2264-1373

 

mgr Julia Frejlich  
https://orcid.org/0000-0003-3292-0891

 

Autor: Damian Olszewski
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2020, godz. 13:05 - Damian Olszewski