Pracownicy Katedry:

 

dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL (kierownik)

dr Patrycja Antoszek,

dr Ewelina Bańka,

dr Dominika Bugno-Narecka

dr Urszula Niewiadomska-Flis,

dr Kamil Rusiłowicz

Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2019, godz. 13:55 - Monika Nizioł