Pracownicy Katedry:

 

dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL (kierownik)

dr Patrycja Antoszek,

dr Ewelina Bańka,

dr Dominika Bugno-Narecka

dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL

dr Kamil Rusiłowicz

mgr Maciej Czerniakowski

Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020, godz. 22:30 - Grzegorz Maziarczyk