prof. dr hab. Zyta Gilowska

prof. dr hab. Zyta Gilowska


      Absolwentka ekonometrii na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor doktor habilitowany, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Autorka ponad 250 publikacji naukowych. Ekspert i jeden z twórców samorządu terytorialnego w Polsce. Uczestniczka tzw. wydarzeń marcowych 1968, usunięta z uczelni i ponownie przyjęta na studia. W latach 1972-1981 wykładowca na Uniwersytecie Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie, 1996-2000, profesor nadzwyczajny w Europejskim Instytucie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW. W 2001 roku została powołana na stanowisko profesora zwyczajnego KUL. W latach 2001-2005 posłanka na Sejm RP. Była wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. W Sejmie IV kadencji pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, autorka założeń poselskiego projektu ustawy o finansach publicznych. Zwyciężyła m.in. w rankingu na najlepszych posłów tygodnia "Polityka" (2002 rok), laureatka siódmej edycji plebistcytu Srebrne Usta, organizowanego przez Program III Polskiego Radia oraz nagrody "Gazety Polskiej" (2002 rok). Głosami czytelników "Twojego Stylu" wybrana "Kobietą Roku 2002". 7 stycznia 2006 roku Prezydent Lech Kaczyński powołał Zytę Gilowską na stanowisko Ministra Finansów. Objęła ona jednocześnie funkcję Wicepremiera. 6 września 2007 roku, po kulkutygodniowej walce o dobre imię, po oskarżeniu o kłamstwo lustracyjne, zostaje, wyrokiem Sądu Lustracyjnego, oczyszczona z zarzutów. Z dniem 22 września 2006 roku, profesor Zyta Gilowska została ponownie powołana na stanowisko Wicepremiera i Ministra Finansów. Obecnie Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz członek Rady Polityki Pieniężnej.  

 

dr hab. Robert Gwiazdowski

dr hab. Robert Gwiazdowski


       Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1984 roku ukończył studia z wyróżnieniem i jednym z najlepszych wyników w historii Wydziału. Polski prawnik i ekonomista, komentator gospodarczy, ekspert w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha, doktor habilitowany nauk prawnych. W okresie stanu wojennego był przewodniczącym samorządu studentów. Pracownik Naukowy Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w zakresie historii myśli politycznej i prawnej. W roku 1994 na tym samym wydziale obronił pracę doktorską z zakresu nauk prawnych pod tytułem: Milton Friedman i Russell Kirk a style polityczne myślenia w amerykańskiej filozofii konserwatywnej. Szef Komisji Podatkowej Centrum im. Adama Smitha oraz arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Ponadto prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa ekonomiczno-prawnego. Od marca 2006 do września 2007 roku jako przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej przewodniczył Radzie Nadzorczej ZUS. Znany ze swoich komentarzy na tematy społeczno-gospodarcze w prasie, radiu i telewizji. Częsty gość popularnego programu TVP (obecnie TVP INFO) o tematyce gospodarczej PLUS MINUS, oraz programu Bilans nadawanego przez TVN 24. W swoich komentarzach i artykułach często prezentuje poglądy wolnorynkowe, podkreśla rolę wolnego rynku w kształtowaniu procesów gospodarczych oraz wpływ wysokiego opodatkowania pracy i źle zorganizowanego systemu świadczeń socjalnych jako źródeł bezrobocia. Pracuje w firmie Gwiazdowski - Consulting sepcjalizującej się w doradztwie podatkowym oraz prawnym. Jest też Prezesem Zarządu spółki SPORT MEDICA S.A. będącej właścielem prywatnej kliniki medycznej w Warszawie, Carolina Medical Center. 

 

dr Marcin Piątkowski

dr Marcin Piątkowski

 

     Adiunkt w Centrum Badawczym TIGER, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, konsultant Banku Światowego. Były główny ekonomista PKO BP. Ekonomista w Departamencie Europejskim (2006-08) oraz doradca Dyrektora Wykonawczego (2004-06) w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie. Doradca wicepremiera i ministra finansów RP (2002-03). Pracownik Citibank (Polnad) i Citicorp Securities USA (1996-2000). W 2000 roku roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2004 roku obronił doktorat z ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego. Autor i redaktor naukowy wielu publikacji naukowych i książek, po polsku i angielsku. Aktywny komentator (TVN CNBC, TVP, Polsat, TOK FM oraz CNBC EUROPE) i publicysta (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik, Forbes i Financial Tomes). Cytowany przez m.in. The Economist. Zdobywca pięciu z rzędu Nagród Rektora Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie za publikacje naukowe. Stypendysta Fundacji Bartorego oraz Deutsche Bank America i Siemens. Odbył doktoranckie staże naukowe na Harvard University oraz w London Business School i OECD Development Centre. Członek Komitetu Sterujące projektu Banku Światowego pt. "Knowledge Economy in Poland" (2004-05). Wybrany do ACG-Draeger Young Leader Study Group on the Future of Europe 2009-2010.

 

 

dr hab. prof. KUL Tomasz Gruszecki

dr hab. prof. KUL Tomasz Gruszecki

 

        Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk zarządzania i doktor habilitowany nauk ekonimicznych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Polski ekonomista i menedżer. Autor wielu artykułów i prac poświęconych prawnym i ekonomicznym problemom przedsiębiorstw państwowych, prywatyzacji i transformacji ustrojowej. Opublikował kilkadziesiąt prac dotyczących własności sektora państwowego i teorii własności przedsiębiorstw.  Do 1989 roku pracował w Polskiej Akademii Nauki. 1989 roku bierze czynny udział w pracach nad programem reformy gospodarczej. W latach 1989 - 1991 był doradcą Ministra Finansów Leszka Balcerowicza (praca nad koncepcją prawną i ekonomiczną Skarbu Państwa), a w 1992 roku pełnił funkcję kierownika byłego Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w rządzie Jana Olszewskiego. W latach 1992-1993 przebywa w Londynie, gdzie jest asystentem dyrektora reprezentującego Polskę w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Następnie, jako ekspert i konsultant, bierze udział w rozmaitych pracach praktycznych. W lutym 1998 roku do Rady ds. Reform Ustrojowych przy Premierze Rady Ministrów. Od 1987 roku jest pracownikiem naukowym i wykładowcą przedmiotów ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie pełnił takżę funkcję Dyrektora Instytutu. Był członkiem Rad Nadzorczych m.in. Centrum Bankowo-Finansowego S.A., Polskich Sieci Energetycznych S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz członkiem rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W 2007 roku został powłany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU S.A.

 

 

dr Zbigniew Klimiuk

dr Zbigniew Klimiuk

 

      Absolwent Wydziału Ekonomiczno - Społecznoego SGiPS obecnie szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych. Uczestnik Szkół Ekonomicznych w zakresie Rynków Kapitałowych i Finansów Korporacji organizowanej wspólnie przez SGH i Uniwersytet w Minesocie. Praktykant w bankach niemieckich we Frankfurcie nad Menem oraz Akademii bankowej. Ukończył szkolenie i praktykę dealerską w zakresie operacji na międzynarodowym rynku walutowym. Wieloletni pracownik Szkoły Głównej Handlowej.  Pracownik Centralnego Urzędu Planowania w latach 1991 - 1996, Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A. 1996-1997, czy Big Banku Gdańskiego. Członek Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Autor 65 artykułów, 15 opracowań, 6 ekspertyz. Obecnie pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko

 

      Pracownik Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowkiej na stanowisku profesora, kierownik Zakładu Gospodarki Światowej. Ukończyła Szkołę Główną Planowania i Statystyki, Wydział Finansów i Statystyki w Warszawie - rok ukonczenia 1969, Instytut Ekonomiczno - Finansowy w Leningradzie - stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskany w 1974 roku. Habilitacja na Wydziale Ekonomicznym UMCS w roku 1987, tytuł pracy: Polityka regionalna jako element interwencjonizmu państwowego w USA. Pracę zawodową kontynuuje na Wydziale Ekonomicznym UMCS od 1969 roku. Wśród zainetersowań naukowych znajdują się m.in. międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja europejska (1. Jednolity Rynek Europejsk; 2. Unia Gospodarczo Walutowa), finanse międzynarodowe. Autorka Wielu publikacji, z pośród których można wyróżnić książki: Współczesna Gospodarka Światowa oraz Strefa euro. 

 

 dr Jerzy Michałowski - moderator konferencji

 

         Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji, specjalizacja administracja, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Filozofii Chrześcijanskiej KUL, na specjalizacji filozofii-społecznej. Jest doktorem nauk humanistycznych KUL. Pracuje w Instytucie Ekonomii KUL od 1983 roku. Prowadzi wykłady z przedmiotów rynek kapotałowy i piniężny, teoria inwestowania, globalizacja. Pełnił też funkcje: analityka ekonomicznego Koła Chrześcijańskich Demokratów w I kadencji Sejmu III RP, doradcy Ministra Prywatyzacji oraz naczlnika w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emeratylnymi. Jest autorem książki Liberalizm kontra Socjalizm, redaktorem i współautorem pozycji Transformacja polskiej gospodarki, a także wielu artykułów dotyczących m.in. transformacji polskiej gospodarki, wolnego rynku, konkurencji, cykliczności produkcji prezemysłu, eksportu i importu, oraz miejsca i jakości wolnego rynku w katolickiej nauce społecznej.

Autor: Jakub Paruch
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2010, godz. 13:23 - Jakub Paruch