23 kwietnia 2012 –  poniedziałek

KUL, Collegium Norwidianum, CN-208

 

16.00 - Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Bogdan Walczak, Jak niespecjaliści piszą o językoznaw­stwie diachronicznym

Dr Marcin Kuźmicki, Średniowieczne źródła w świetle zasad ich wyda­wania

Dr Romana Łapa, Z opisu przyimka w ustawach prawnych

Przerwa

 

Dr Jolanta Migdał, Nazwy funkcji kościelnych w polszczyźnie XVI wieku

Dr Małgorzata Nowak, Brzozowski i Żuławski – dwa poetyckie spojrzenia na Księgę Hioba

Dyskusja

 

 

 

24 kwietnia 2012 – wtorek

Zamość, Ratusz, Sala Consulatus

 

  8.00 - Wyjazd do Zamościa

10.00 - Otwarcie obrad

Wystąpienie Prezydenta Zamościa Marcina Zamoyskiego

Prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa, Z badań nad barokowymi ka­za­nia­mi pogrzebowymi. Regionalne odrębności kazań lubelskich

Prof. dr hab. Anna Piotrowicz, prof. dr hab. Małgorzata Witaszek­‑Sam­borska, Językowy wizerunek kobiety w gwarze miejskiej Po­znania

Przerwa

 

Prof. dr hab. Halina Wiśniewska, Panegiryki dla Księżnej Gryzeldy Wiśniowieckiej podczas jej panowania w ordynackim Zamościu (1665-1672)

Prof. dr hab. Władysław Makarski, Z przeszłości Zamojszczyzny. Jej ma­pa osadniczo‑nazewnicza w okresie staroruskim

Dyskusja

 

13.30 - Obiad

14.00 - Zwiedzanie miasta

18.00 - Wyjazd do Lublina

 

 

 

 

25 kwietnia 2012 – środa

UMCS, Wydział Humanistyczny

Sala Posiedzeń Rady Wydziału

 

 9.00 - Otwarcie obrad

Prof. dr hab. Eliza Grzelak, Ironia, autoironia, sarkazm w kontekście prawdy i fałszu

Dr Monika Grzelka, dr Agnieszka Kula, Gatunkotwórcza rola przy­toczenia

Dr Karolina Ruta, Język polski jako obcy wśród osób niesłyszących

Przerwa

 

Dr Michał Szczyszek, O sytuacji komunikacyjnej w dialogach zada­niowych

Dr Małgorzata Rybka, dr Jolanta Sławek, Ulegną nawet anioły – czyli o sacrum w reklamie

Dyskusja

 

12.00 - Zamknięcie obrad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2012, godz. 21:54 - Małgorzata Nowak-Barcińska