Szanowni Państwo,

 

rok 2019 ma 8 patronów. Sejm w lipcu minionego roku ogłosił 5 uhonorowanych w ten sposób osób i wydarzeń. Są nimi: Gustaw Herling-Grudziński, Anna Walentynowicz, Stanisław Moniuszko, Unia Lubelska, Powstanie Śląskie. Senat zaś w grudniu 2018 r. uchwalił, że będzie to Rok Ligi Morskiej i Rzecznej, Marii Szymanowskiej, Stanisława Moniuszki, Matematyki, Unii Lubelskiej. W tym numerze „Przeglądu Uniwersyteckiego” poświęcamy miejsce 2 spośród nich – pisarzowi, który „z niezwykłą odwagą opisuje tragedię człowieka poszukującego moralnego ładu i prawdy” (z uchwały Sejmu RP), i wydarzeniu, które jest „wielkim naszym dziedzictwem i wkładem w historię nowożytnej Europy” (z uchwały Senatu RP).

 

Marzec 2019 r. zapisał się w annałach naszej Uczelni 2 uroczystościami wręczenia dyplomu doktora honoris causa. Tę zaszczytną godność KUL nadał psychologowi prof. Johnowi Ravenowi z Wielkiej Brytanii i politologowi prof. A. Jamesowi McAdamsowi ze Stanów Zjednoczonych. Obydwaj wybitni uczeni od wielu lat są naukowo związani z naszym Uniwersytetem.

 

Po 40 latach od pierwszej pielgrzymki do Polski ojca świętego Jana Pawła II przywołujemy to historyczne wydarzenie, przypominając słowa papieża Polaka skierowane do przedstawicieli społeczności KUL obecnych na jasnogórskim spotkaniu; słowa, które mimo upływu czasu wciąż zachowują aktualność tak w odniesieniu do misji uniwersytetu, jak też istoty życia uczniów Chrystusa.

 

dr Marzena Krupa

redaktor naczelna