Szanowni Państwo,

 

w tym numerze miał się ukazać obszerny materiał relacjonujący zaplanowane na Uniwersytecie wydarzenia z okazji 100. rocznicy urodzin długoletniego wykładowcy etyki, a od 2005 r. patrona KUL – św. Jana Pawła II; miał się pojawić artykuł opisujący przebieg uroczystości beatyfikacji (z udziałem społeczności naszej Uczelni) Prymasa Tysiąclecia, przez dziesięciolecia związanego z KUL studiami, potem licznymi funkcjami, a przede wszystkim sercem. Epidemia COVID-19 stanęła jednak na przeszkodzie zorganizowania nie tylko wspomnianych wydarzeń z życia Kościoła i Uniwersytetu zarazem, ale także uniemożliwiła przeprowadzenie wielu konferencji naukowych, imprez kulturalnych, zawodów sportowych…, ograniczyła też obchody naszego Święta Patronalnego, co dostrzegą Państwo, przeglądając zawartość numeru. Życie uniwersyteckie, chociaż w odmiennej formie, toczyło się jednak nadal, co także zauważą Państwo, zagłębiając się w treść zamieszczonych tekstów. Obszerniejszy zaś niż zwykle, jako że to koniec dwóch kadencji, jest w tym numerze dział „Z gabinetu rektora”.

 

W miesiącach upływających pod znakiem zdalnej pracy i nauczania online mieliśmy okazję powitać w murach naszej Alma Mater Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Nieco później Senat KUL wybrał ks. prof. dra hab. Mirosława Kalinowskiego na rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w latach 2020-2024.    

 

Zapraszam do lektury tego wakacyjnego numeru. Ukazuje się on wraz końcem urzędowania Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego – przewodniczącego Rady Programowej „Przeglądu Uniwersyteckiego”. Jego Magnificencji składam podziękowania za merytoryczną opiekę nad czasopismem.

 

 

dr Marzena Krupa

redaktor naczelna