Szanowni Państwo,

           

czerwcowe Święto Patronalne KUL to temat rozpoczynający niniejszy numer. Przybliżamy w nim również wiele innych: uroczystości pogrzebowe wieloletniego wielkiego kanclerza KUL abpa Bolesława Pylaka, konferencje naukowe, spotkania jubileuszowe, wydarzenia kulturalne czy inicjatywy studenckie. Publikujemy także kolejne teksty związane z wdrażaniem na KUL reformy nauki i szkolnictwa wyższego: podajemy nową strukturę Uczelni (afiliacje autorów artykułów i osób wymienionych w tekstach są zgodne ze stanem na 30 IX 2019 r.), obsadę personalną stanowisk dziekanów i dyrektorów instytutów, prezentujemy Szkołę Doktorską KUL oraz Teologiczne Studium Licencjackie.

 

30 lat temu, w październiku 1989 r., ukazał się pierwszy numer „Przeglądu Uniwersyteckiego”. W tym czasie był współtworzony przez wiele osób – pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów i studentów, absolwentów i sympatyków Uczelni. Założony jako dwumiesięcznik, zmieniał swoją formułę, szatę graficzną, objętość, format, nakład. W 30-lecie uniwersyteckiego periodyku poświęcamy mu nieco miejsca, zapraszając jednocześnie do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów.

 

 

 

dr Marzena Krupa

redaktor naczelna