Rokrocznie 21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, zwany też Międzynarodowym Dniem Dziedzictwa Językowego, ustanowiony przez UNESCO 17 XI 1999 r. w celu skierowania powszechnej uwagi na językową różnorodność świata, promowania wielojęzyczności i ochrony języków ginących. Spośród ponad 6000 języków używanych obecnie na świecie (przybliżona liczba wynika z trudności rozróżnienia języków i dialektów) około 43% uważa się za martwe lub zagrożone zanikiem w ciągu najbliższych pokoleń. Ostatnia edycja Atlas of the World’s Languages in Danger, ogłoszona przez UNESCO w 2010 r., obejmuje 2500 pozycji. Zdaniem językoznawców proces zanikania języków intensyfikuje się w ostatnich latach. Według niektórych prognoz do końca XXI w. ocaleje jedna dziesiąta z używanych współcześnie języków, według innych z lingwistycznej mapy świata zniknie połowa z nich.
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego odbywał się w Polsce po raz pierwszy w 2005 r. Podejmowane każdego roku działania służą celom jego proklamowania, przede wszystkim kształtowaniu świadomości językowej Polaków, propagowaniu dbałości o poprawność polszczyzny, uświadamianiu jej użytkownikom odpowiedzialności za stan języka polskiego, uwrażliwianiu na konieczność ochrony dziedzictwa językowego, podkreślaniu znaczenia różnorodności językowej i kulturowej, uświadamianiu związku tożsamości narodowej z nauką języka ojczystego oraz zapewnieniu edukacji językowej należnego miejsca.
Język polski należy do 25 największych na świecie i jest używany przez około 40 mln osób. Warto więc w kilku odsłonach przybliżyć nasz język ojczysty na łamach „Przeglądu Uniwersyteckiego”, nie zapominając jednak o wszystkich językach obecnych w przestrzeni naszej Uczelni, reprezentowanych w tym numerze przez jeden słowiański i jeden germański.
Koniec ubiegłego roku obfitował w odznaczenia, nagrody i tytuły, którymi zostali uhonorowani pracownicy i studenci naszej Uczelni za swe wybitne osiągnięcia. Słowa uznania przyjęli już od nagradzających gremiów naukowych, najwyższych władz państwowych, resortowych lub ich przedstawicieli; czas na należne gratulacje środowiska uniwersyteckiego.

Życzę Państwu ciekawej lektury.

 

m_krupa.jpgdr Marzena Krupa
redaktor naczelna

 

 

Pobierz pdf