przeg_1_117-ok_573maj-czerwiec 2009

 

Szanowni Państwo,
przed Państwem kolejny numer „Przeglądu Uniwersyteckiego”. Prezentujemy w nim całą serię szczególnych wydarzeń, które w ostatnich miesiącach miały miejsce na naszej Uczelni. Nie codziennie bowiem gościmy Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, wręczając mu w dodatku doktorat honoris causa. Warto zapoznać się z refleksją samego nowego Doktora, jak też z materiałami przygotowanymi przez Laudatora doktoratu, żeby z szerszej perspektywy zobaczyć, jakie są nurty w prawodawstwie Kościoła.
Dużo miejsca poświęcamy także podwójnej uroczystości nadania Medali za Zasługi dla KUL naszym znakomitym profesorom: Siostrze Zofii Zdybickiej i Księdzu Czesławowi Bartnikowi. Oboje, po wysłuchaniu entuzjastycznych laudacji, zaprezentowali modelowy wręcz przykład ujmującej skromności, poczucia humoru na własny temat, pokory i wdzięczności. Właśnie wdzięczność, tak głęboko ludzka i ostatnio - w dobie panoszących się „self-made manów”, którzy wszystko sobie tylko zawdzięczają – zapomniana cecha, wybrzmiała chyba najpiękniej. Wspaniale jest umieć dziękować za to, co się otrzymało. Co do zasług, Ksiądz Profesor Bartnik przypomniał sobie tylko jedną. Jaką? Odsyłam do wystąpienia Laureata. Klasa, wdzięk, dystans – nic dodać, nic ująć.
Życząc wszystkim postawy biegunowo różnej od tej prezentowanej przez self-made manów, zapraszam do lektury.

Bardzo serdecznie zachęcam do lektury.
Beata Górka – redaktor naczelny

 

Pobierz pdf