Święto Patronalne KUL wypada w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, określoną przez ojca świętego Franciszka – w homilii podczas Mszy św. celebrowanej 7 VI 2013 r. w Domu św. Marty – świętem miłości. Papież podkreślił, że świadectwem bezgranicznej miłości Jezusa do ludzi były czyny, a nie słowa. Wskazał też za św. Ignacym Loyolą na dwa filary prawdziwej miłości, a mianowicie: trzeba miłować bardziej czynami niż słowami i bardziej poprzez dawanie niż branie.
Obchody święta naszej Uczelni są okazją do przybliżenia zagadnień z zakresu historii i teologii kultu Bożego Serca, Jego ikonografii, a także do zaprezentowania poświęconych Mu zgromadzeń zakonnych związanych z Uniwersytetem.
Uroczystości patronalne nie były jedynym ważnym wydarzeniem w ciągu minionych dwóch miesięcy. Ceremonie ogólnouniwersyteckie, konferencje naukowe czy imprezy kulturalne, uświetnione obecnością znakomitych gości, zostały utrwalone na łamach „Przeglądu Uniwersyteckiego” dzięki życzliwości oraz współpracy ich organizatorów i uczestników.
Wątek uniwersytetu katolickiego, powracający w kontekście dziejów, tożsamości i perspektyw Uczelni, pojawił się także w niniejszym numerze pisma. Dopełnieniem treści kilku wypowiedzi na ten temat niech będą słowa przesłania papieża Jana Pawła II, zawarte w Konstytucji apostolskiej o uniwersytetach katolickich „Ex corde Ecclesiae”, zadedykowanej wszystkim osobom zaangażowanym „[...] we wzniosłą misję wyższego nauczania katolickiego. Drodzy, bracia i siostry, moja zachęta i zaufanie – napisał papież w ostatnich zdaniach dokumentu – niech wam towarzyszą w codziennej odpowiedzialnej pracy, która staje się coraz ważniejsza, pilniejsza i coraz bardziej niezbędna dla dzieła ewangelizacji dla przyszłości kultury i kultur. Kościół i świat bardzo potrzebują waszego świadectwa, waszej kompetencji ofiarowanej w sposób wolny i odpowiedzialny”.
Szanowni Państwo, życzę ciekawej lektury

m_krupa.jpgdr Marzena Krupa
redaktor naczelna

 

 

Pobierz pdf