przeg_4_120_ok_574lipiec-sierpień 2009

 

Szanowni Państwo,
wakacje zaczęły się dla nas mocnym akcentem: 1 lipca br., w 440. rocznicę podpisania Unii Lubelskiej nasz Uniwersytet obdarzył godnością doktora honoris causa przedstawicieli tych narodów, które ongiś zdecydowały się przystąpić do unii zawartej w Lublinie. Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości, o przygotowaniach do niej pisać nie będę, tak, jak nie zdradza się tajników kuchennych czy warsztatowych, ale wszystko udało się znakomicie. Początkowo mieliśmy obawy, związane z szeroko nagłaśnianą kampanią przeciwników tych wyróżnień, jednak całość przebiegła godnie i bez przeszkód. Wszyscy przemawiający w tym dniu zgodnie podkreślali, że jedynym sensownym w tej chwili działaniem narodów europejskich jest wspólne patrzenie w przyszłość, co nie oznacza zapominania o przeszłości, i poszukiwanie płaszczyzn porozumienia. Na naszych łamach znajdą Państwo obszerną relację z całej uroczystości.
Piszemy także o 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej i szansach, jakie wynikają z niego dla naukowców. Mówiąc zaś o szansach nie sposób nie wspomnieć o inicjatywie środowiska KUL związanej z projektem dotyczącym wykorzystania nowoczesnych technologii w upowszechnianiu osiągnięć nauki. W sytuacji, kiedy tak wielki nacisk kładzie się na innowacyjność i aplikacyjność badań naukowych, narzędzia, jakie proponuje projekt wydają się warte zainteresowania.

Miłej lektury.
Beata Górka – redaktor naczelny

 

Pobierz pdf