PU 150Tak wiele ważnych rocznic wypada w tym roku kalendarzowym. Tak wiele wydarzyło się przed laty w historii świata, Europy, Polski i Lublina. Spośród dat, które na trwałe zapisały się w zbiorowej pamięci, przywołujemy w tym numerze „Przeglądu Uniwersyteckiego” kilka: maj-sierpień 1944 – walki z udziałem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, lipiec 1944 – masakra więźniów na Zamku Lubelskim dokonana przez niemieckich okupantów, sierpień-październik 1944 – powstanie warszawskie.
Tak wiele pięknych i dramatycznych wydarzeń zapisało się w annałach KUL. Wśród faktów, które przywołujemy na łamach niniejszego numeru, znalazły się: wznowienie działalności naszej Uczelni po II wojnie światowej i początek rektoratu ks. Antoniego Słomkowskiego – sierpień 1944, inwigilacja KUL przez Służby Bezpieczeństwa – czasy PRL, poświęcenie Domu Fundacji Jana Pawła II – październik 1994.
Tak wiele obchodów Święta Patronalnego oraz inauguracji roku akademickiego z udziałem kolejnych pokoleń studentów i pracowników odbyło się w bez mała stuletniej historii naszego Uniwersytetu. Wspominamy w tym numerze przedwakacyjne świętowanie w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także rozpoczynamy nowy rok akademicki okolicznościowym listem Księdza Rektora, zaproszeniem na tegoroczną ogólnouniwersytecką inaugurację oraz życzeniami: niech najbliższe miesiące uświetnią dzieje Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II licznymi sukcesami i osiągnięciami studentów, doktorantów oraz pracowników, wspaniałymi projektami badawczymi, spektakularnymi odkryciami naukowymi, wybitnymi publikacjami oraz uznaniem dla naszego środowiska uniwersyteckiego wyrażonym przez liczne gremia polskie i światowe.

 

 

m_krupa.jpgdr Marzena Krupa
redaktor naczelna

 

 

 

Pobierz pdf