RADA NAUKOWA

ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL (KUL, Lublin)

prof. Olena Budnyk (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraina)

ks. bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO (UO, Opole)
ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL, Lublin)
ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM, Olsztyn)
ks. bp dr hab. Artur G. Miziński (KUL, Lublin)
ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKSW, Warszawa)
ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL (KUL, Lublin)
dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM (UWM, Olsztyn)
prof. Marek Petro (Uniwersytet Preszowski, Słowacja)
prof. Dmytro Shevchuk (National Uniwersity of Ostroh Academy, Ukraina)
ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (UŚ, Katowice)
dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT (ChAT, Warszawa)
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ (UŚ, Katowice)

Autor: Marcin Walczak
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2019, godz. 21:41 - Krzysztof Szlanta