Rada Programowa konferencji:

prof. dr hab. Marian Żukowski - Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL

prof. dr hab. Ivan Błahun

dr hab. Lech Gruszecki,

prof. dr hab. Tomasz Gruszecki

dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska, prof. KUL

dr hab. Kinga Machowicz

dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL

prof. dr hab. Marek Pawlak

dr hab. Helena Żukowska prof. KUL

Autor: Joanna Nucińska
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2017, godz. 16:36 - Joanna Nucińska