Prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Jacek Barcik (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Prof. dr hab. Andrzej Gorgol (Uniwersytet Zielonogórski)

Prof. dr hab. Stanisław Grobel (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

Prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Prof. dr hab. Karol Karski (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Romuald Kmiecik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Marzena Kordela (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Prof. dr hab. Jan Łukasiewicz (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Mirosława Melezini (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)

Prof. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa)

Prof. dr hab. Oktawian Nawrot (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Jan Olszewski (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Prof. dr hab. Marek Sobczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Bogumił Szmulik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Ks. prof. dr hab. Juliusz Ryszard Sztychmiler (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Prof. dr hab. Renata Świrgoń-Skok (Uniwersytet Rzeszowski)

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Rafał Wojciechowski (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Wanda Wójtowicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk (Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego)

Prof. dr hab. Kamil Zeidler (Uniwersytet Gdański)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2019, godz. 13:21 - Monika Popek