Prof. dr hab. Michał Balcerzak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Jacek Barcik (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Rafał Blicharz (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Elżbieta Dynia (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski)

Prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Prof. dr hab. Ireneusz Kamiński (Polska Akademia Nauk)

Prof. dr hab. Elżbieta Karska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Prof. dr hab. Karol Karski (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Czesław Kłak (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie)

Prof. dr hab. Zbigniew Romuald Kmiecik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Marzena Kordela (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Prof. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Artur Kuś (Uczelnia Łazarskiego)

Prof. dr hab. Marek Lubelski (Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie)

Prof. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa)

Prof. dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Jacek Wiewiorowski (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Kamil Zeidler (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Zdzisław Zarzycki (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Igor Zgoliński (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2019, godz. 13:20 - Monika Popek