Dr hab. Bach-Golecka Dobrochna (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Balcerzak Michał, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Barcik Jacek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Bińczycka-Majewska Teresa (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie)

Dr hab. Blicharz Rafał, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Błaszczak Łukasz (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Dąbrowski Przemysław, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr hab. Dobkowski Jarosław, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr hab. Doliwa-Klepacka Anna (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Habuda Adam (Instytut Nauk Prawnych PAN)

Prof. dr hab. Hoc Stanisław (Uniwersytet Opolski)

Ks. dr hab. Kantor Robert (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Dr hab. Karski Karol, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Kordela Marzena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Ks. dr hab. Krajczyński Jan, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dr hab. Kubiak Rafał, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Kulik Marek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Prof. dr hab. Kwiecień Roman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Dr hab. Lis-Staranowicz Dorota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Prof. dr hab. Menkes Jerzy (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Dr hab. Monarcha-Matlak Aleksandra, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Niczyporuk Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr hab. Nowakowska-Małusecka Joanna, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Oczkowski Tomasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Ogiegło Leszek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Olejniczak-Szałowska Ewa, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Sierocka Iwona, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Sobczyk Paweł, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Ks. dr hab. Steczkowski Piotr, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr hab. Szmulik Bogumił, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dr hab. Szreniawski Piotr, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr hab. Szymanek Jarosław, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Wacinkiewicz Daniel (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Wałachowska Monika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Ks. dr hab. Warchałowski Krzysztof, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Ks. dr hab. Wegrzyn Bogdan, prof. PWSZw Tarnowie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)

Dr hab. Zeidler Kamil, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Zgoliński Igor, prof. KPSW (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. Zięba-Załucka Halina (Uniwersytet Rzeszowski)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2019, godz. 13:13 - Monika Popek