Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Rada Programowa:
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

 

Zespół redakcyjny:
dr Marzena Krupa (red. nacz.)
  Małgorzata Adamczyk (DTP)

Anna Kowalczyk (DTP)
Tomasz Koryszko (foto)