Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Rada Programowa:
Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

Dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL

 

 

Zespół redakcyjny:
dr Marzena Krupa (red. nacz.)
  Małgorzata Adamczyk (DTP)
Tomasz Koryszko (foto)