Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Rada Programowa:
ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz

dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL

dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

Paweł Rozwód

 

Zespół redakcyjny:
dr Marzena Krupa (red. nacz.)
  Małgorzata Adamczyk (DTP)

Anna Kowalczyk (DTP)
Tomasz Koryszko (foto)