Komitet Redakcyjny:

dr Dawid Mielnik (redaktor naczelny)

 

dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL (z-ca redaktora naczelnego)

 

Krzysztof Szlanta (sekretarz redakcji)

 

Anna Pędrak (członek redakcji)

Autor: Marcin Walczak
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2019, godz. 21:42 - Krzysztof Szlanta