Rysunek1-maly..jpg

 

Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary ITPiK KULJPII
Komisja Apostolstwa Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce
Tirocinium Pastoralne Warszawskiej Prowincji Redemptorystów
zapraszają na sympozjum


Rekolekcje szkolne a współczesne formy przekazu wiary

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
21-22.01.2013

 


Poniedziałek 21.01.2013


9.00 – Rozpoczęcie
9.15 – ks. prof. dr hab. A. Mezglewski, UO – Podstawy prawne rekolekcji szkolnych w polskim systemie oświaty
9.45 – ks. dr hab. P. Mąkosa, prof. KUL – Przemiany religijności współczesnej młodzieży 
10.15 – ks. dr W. Janiga (Przemyśl) – Rekolekcje szkolne a program katechezy
10.45-11.15 – przerwa
11.15-11.45 – dr M. Stach-Hejosz, Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej  – Rekolekcje szkolne w planie organizacji pracy szkoły
11.45-12.15 – Dwugłos dyrektorski: mgr. M. Wójcik, mgr lic. J. Jarosiński – Możliwe to, co niemożliwe?
12.30 – przerwa obiadowa
Część warsztatowa
Prowadzą: 
1. ks. M. Zybała – Przystanek Jezus – Puławy, 
2. Armia Dzieci – Lublin, 
3. Diakonia Ewangelizacji Odrobina nadziei – ks. M. Chromiński – Siedlce, 
4. ks. Z. P. Maciejewski – SP NATAN 
14.00-15.00 – warsztaty – I tura
15.00-16.00 – warsztaty – II tura
16.00-17.00 – warsztaty – III tura 
17.00-18.00 – Rekolekcje naszych marzeń – młodzież licealna o rekolekcjach (prowadzi dr M. Grzenia)

 

 

Wtorek 22.01.2013

 

9.00 – o. dr hab. W. Kawecki, prof. UKSW – Widzialne mówienie – wizualizacja przesłania ewangelicznego
9.30. – mgr M. Więczkowska – Dziecko uformowane wpływami kultury neopogańskiej odbiorcą rekolekcji
10.00 – dr hab. J. Kurzępa, prof. SWPS w Warszawie – O warunkach skutecznego dialogu wychowawczego w perspektywie (nie)wrażliwości Ncyberpokolenia
10.30 – przerwa
11.00 – Dyskusja panelowa – Jak ewangelizować w globalnym świecie mediów? Uczestnicy: ks. prof. T. Zasępa, o. prof. Kawecki, prof. J. Kurzępa, ks. Z.P.  Maciejewski, ks. A. Godnarski, M. Więczkowska, ks. dr J. Woźniak, o. dr M. Chmielewski
12.30 – przerwa obiadowa 

Część warsztatowa
Prowadzą: 
1. ks. A. Godnarski – Wspólnota Tymoteusz
2. ks. R. Jarosiewicz – SNE – Koszalin
3. J. Bartoszyńska – Gra miejska 
14.00 – warsztaty – tura IV
15.00 – warsztaty – tura V
16.00 – warsztaty – tura VI

 

 

więcej na https: https://www.facebook.com/RekolekcjeSzkolne.warsztaty

 

plakat_1.pdf

Autor: Mirosław Chmielewski
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2013, godz. 23:18 - Mirosław Chmielewski