Tom LVIII (Rok 2010)

 

Artykuły

Studia gramatyczne

 • M. Górska, Dopowiedzenia w języku łacińskim
 • J. Klimek, Formy aorystyczne w XVII-wiecznych polonikach kijowskich

Studia leksykalne

 • D. Filar, Synonimia leksykalna w leksykologii i leksykografii polskiej
 • B. Jarosz, Terminologia naukowo-techniczna w socjolekcie dziennikarskim
 • M. Nowak, Psalmy króla Dawida w ujęciu Bohdana Drozdowskiego. Leksyka

Studia onomastyczne

 • A. Kutyła, Średniowieczne patrocinia w dokumentach kancelarii monarszej – zarys problematyki
 • W. Makarski, Dąb jako baza antroponimiczna

Wokół tekstu

 • C. Galilej, Czas sakralny i czas świecki w Sielankach Szymona Szymonowica       
 • T. Skubalanka, O paradoksach i nie tylko. Przyczynek do charakterystyki stylu liryki religijnej ks. Jana Twardowskiego
 • J. Sławek, „Wierzę to znaczy ukrywam się w Tobie” – językowy obraz Boga w poezji Anny Kamieńskiej
 • M. Wrześniewska-Pietrzak, Językowy obraz anioła w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny

 Recenzje

 • M.A Paveau, G.-É. Sarfati, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, Kraków 2009 (A. Piętak)
 • Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, red. M. Marcjanik, Warszawa 2006 (M. Smoleń-Wawrzusiszyn)

 Sprawozdania

 • Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku, Gniew 21-22 października 2009 r. (A. Czapla, A. Kutyła)


Recenzenci tomu: prof. Małgorzata Karwatowska (UMCS), prof. Władysław Makarski (KUL)

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2012, godz. 22:49 - Małgorzata Nowak-Barcińska