Ukazał się językoznawczy zeszyt "Roczników Humanistycznych"

Zapraszamy do lektury.

W numerze:

 

Artykuły

- studia historycznojęzykowe

1. Elwira Kaczyńska, Krzysztof Tomasz Witczak, Dwa indoeuropejskie rdzenie werbalne oznaczające czynność zbierania

2. Józef Kość, Dekretacje w lustracji ziemi lwowskiej z XVII wieku

3. Małgorzata Krzek, A discussion of some possible stages in the evolution of syntax

4. Bogdan Walczak, Jak niespecjaliści piszą o językoznawstwie diachronicznym

 

- studia gramatyczno-leksykalne

5. Romana Łapa, Z opisu przyimka w ustawach prawnych

6. Tomasz Majtczak, Bożena Sieradzka-Baziur, Dorota Mika, O zapożyczeniach turkijskich w języku polskim

7. Justyna Staroń, Afektonimy w najnowszej polszczyźnie

 

- studia translatoryczne

8. Robert Boroch, Formalna analiza konceptualna – Reprezentacja wiedzy – Przekład

 

- wokół tekstu

9. Leonarda Mariak, Formy adresatywne w nagłówkach i formułach kończących listy Henryka Sienkiewicza do żon

 

10. Małgorzata Nowak, Brzozowski i Żuławski – dwa poetyckie spojrzenia na Księgę Hioba

11. Aneta Wysocka, Metatekstowy i intertekstualny wymiar motta – „Nowe Ateny...” Benedykta Chmielowskiego w „Cesarzu” Ryszarda Kapuścińskiego

 

Sprawozdania

I Sympozjum Retoryczne, Lublin, 28-28 marca 2012 r. [Magdalena  Smoleń-Wawrzusiszyn]

 

V Sympozjum Polsko-Ukraińskie pt. „Komunikacja w obszarze transgranicznym polsko-białorusko-ukraińskim”. Wola Uhruska, 1-2 czerwca 2012 r. [Mariusz Koper, Marek Olejnik]

 

Życie prywatne Polaków w XIX w., Olsztyn, 4-5 grudnia 2012 r. [Anna Majewska-Wójcik]

 

Wspomnienia

Śp. Prof. Zygmunt Zagórski [Władysława Bryłowa]

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2013, godz. 10:03 - Małgorzata Nowak-Barcińska