Z radością informujemy, że ukazał się językoznawczy zeszyt "Roczników Humanistycznych".

Zapraszamy do lektury.

W tomie:

 

Rocznice

 

H. DUDA, Dziewięćdziesiąte urodziny dr Ireny Winkler-Leszczyńskiej

 

Artykuły

 

Studia gramatyczno-leksykalne

P. PIASECZNY, Зауваження до етимології лексеми grzech-гріх-грех на матеріалі польської, української та російської мов

B. SIERADZKA-BAZIUR, Nazywanie Ducha Świętego w historii polszczyzny

T. SKUBALANKA, O dywergencjach systemu językowego

M. SMOLEŃ-WAWRZUSISZYN, Językowy wymiar mediatyzacji rzeczywistości

 

Studia onomastyczne

I. BUKOWSKA, Osiemnastowieczne deskrypcje i nominacje onimiczne miejsc terenowych – proces onimizacji na przykładzie akt wizytacji Kościoła katolickiego Diecezji Przemyskiej

W. MAKARSKI, Z metodologii badań toponomastycznych. W poszukiwaniu staroruskich nazw miejscowości na terenie dzisiejszej Zamojszczyzny

A. SIWIEC, Pseudonimy internetowe vel nicki – charakterystyka onomastyczna i uzus

 

Wokół tekstu

M. JURCZYŃSKA, Gry słowotwórcze w tekstach Kabaretu Moralnego Niepokoju

O. STRAMCZEWSKA, Różnice w interpretacji składni zabytku a interpunkcja transkrypcji. Na przykładzie Rozmyślania przemyskiego

A. REJTER, Komponent strukturalny wzorca tekstowego noweli wobec przemian gatunku

Z. WANICOWA, Czy rajski przebyt z Bogurodzicy można łączyć z doktryną Jana Szkota Eriugeny?

 

Recenzje

 

Agata Brajerska-Mazur, Filutka z filigranu paraduje w cudzym losie. Wisława Szymborska w anglojęzycznym przekładzie Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, ss. 368. [J. PUZYNINA]

Antoni Feluś, Z zagadnień językoznawstwa kryminalistycznego, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2011, ss. 242. [K. SZAFRANEK]

Tomasz Mika, „Kazania świętokrzyskie” – od rękopisu do zrozumienia tekstu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, ss. 244 [P. SIERADZKA]

Robert Stiller, Pokaż język! Czyli rozróbki i opowieści o polszczyźnie i 222 innych językach, t. 2, Kraków 2013 [H. DUDA]

Bożena Taras, Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne, Rzeszów 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 315 [M. SMOLEŃ-WAWRZUSISZYN]

 

Sprawozdania

 

N. SOSNOWSKA, IX Forum Kultury Słowa (Szczecin, 9-11 października 2013)

A. DUDEK-SZUMIGAJ, M. KOPER, Cmentarze po obu stronach Bugu (Włodawa, 19 listopada 2013)

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2014, godz. 21:48 - Małgorzata Nowak-Barcińska