Sejmik jest organem uchwałodawczym Wydziałowego Samorządu Studentów. Składa się ze Starostów oraz Wicestarostów wszystkich kierunków i lat studiów oraz Parlamentarzystów KUL z naszego wydziału. Obecnie Sejmik liczy 31 osób.

 

Spotkania Sejmiku odbywają się kilka razy w trakcie roku akademickiego i na nich podejmowane są najważniejsze uchwały dotyczące kierunków działania całego Wydziałowego Samorządu Studenckiego.

 

Autor: Bartosz Romowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2011, godz. 21:06 - Bartosz Romowicz