Zarząd jest organem wykonawczym Wydziałowego Samorządu Studentów. Składa się z Przewodniczącego, który jednocześnie jest Przewodniczącym Wydziałowego Samorządu Studenckiego. Przewodniczący wybierany jest przez Sejmik spośród wszystkich studentów WZNPiE i to on sam dobiera sobie współpracowników. Kadencja Zarządu trwa od 1 listopada każdego roku do 31 października roku kolejnego.

Autor: Bartosz Romowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2011, godz. 20:34 - Bartosz Romowicz