Version française fr.gif

 

Stworzona przez IFR KUL recenzowana seria wydawnicza 12/15 to propozycja publikacji tematycznych z dziedziny szeroko rozumianej akwizycji i dydaktyki języków obcych, glottodydaktyki i językoznawstwa. Do publikowania swoich tekstów w serii 12/15 zapraszamy zarówno młodych badaczy, w tym doktorantów, jak i doświadczonych naukowców z ośrodków polskich i zagranicznych. Informacje dotyczące prezentacji tekstów, planowanych publikacji tematycznych oraz wskazania dla Autorów artykułów i Redaktorów tomów znajdują się poniżej.

Redaktorzy serii

Urszula Paprocka-Piotrowska, Magdalena Sowa

 

 

Seria_12_15_7 Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania języków obcych,

Katarzyna Kwiek (red.),

Seria 12/15, nr 7, Lublin, Werset, 2015.

 

 

Wstęp.pdf

 

Spis treści.pdf

 

Abstrakty.pdf

 

 

 

 

Seria_12_15_6 Nauczanie i uczenie się języka hiszpańskiego i włoskiego,

Anna Kucharska (red.),

Seria 12/15, nr 6, Lublin, Werset, 2014.

 

 

Wstęp.pdf

 

Spis treści.pdf

 

Abstrakty.pdf

 

 

 

 

seria_12_15_5.jpgRóżnice kulturowe a nauczanie języka obcego,

czyli dlaczego złota rybka czasem jest czerwona,

Aleksandra Kocjan (red.),

Seria 12/15, nr 5, Lublin, Werset, 2013.

 

 

Wstęp.pdf

 

Spis treści.pdf

 

Abstrakty.pdf

 

 

 

Seria_12_15_3_.jpgTravaux de jeunes chercheurs.

Acquisition et didactique des langues,

Magdalena Sowa, Urszula Paprocka-Piotrowska (red.),

Seria 12/15, nr 3, Lublin, Werset, 2012.

 

 

Wstęp.pdf

 

Spis treści.pdf

 

Abstrakty.pdf

 

 

 

O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych,

Sebastian Piotrowski (red.),

Seria 12/15, nr 2, Lublin, Werset, 2011.

 

Wstęp.pdf

 

Spis treści.pdf

 

Abstrakty.pdf

 

 

 

 

 

interculturel_okladka.pngL'interculturel en pratique,

Magdalena Sowa (red.),

Seria 12/15, nr 1, Lublin, Werset, 2011.

 

Wstęp.pdf

 

Spis treści.pdf

 

Abstrakty.pdf

 

 

 

 

 

 

Rada Naukowa

Dr hab. prof. UAM Katarzyna Karpińska-Szaj (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr hab. Greta Komur-Thilloy (Université de Haute-Alsace, Francja)

Dr Ewa Lenart (Université Paris VIII Saint-Denis, UMR7023/SFL/CNRS, Francja)

Dr hab. prof. KUL Urszula Paprocka-Piotrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dr hab. Magdalena Sowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Prof. Marzena Watorek (Université Paris VIII Saint-Denis, UMR7023/SFL/CNRS, Francja)

Prof. dr hab. Halina Widła (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Dr hab. Marta Makara-Studzińska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

 

Redaktorzy tematyczni

Akwizycja języków: dr hab. prof. KUL Urszula Paprocka-Piotrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Glottodydaktyka: dr hab. prof. UW Jolanta Zając (Uniwersytet Warszawski), dr Iwona Janowska (Uniwersytet Jagielloński)

Glottodydaktyka dla celów zawodowych: dr hab. Magdalena Sowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Językoznawstwo: dr Dorota Sikora (ATILF-CNRS, UMR7118 & Nancy Université, Francja)

Komunikacja interpersonalna, psychologia rozwojowa : dr hab. Marta Makara-Studzińska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

 

Wskazówki dla autorów

Seria 12/15.pdf

 

 Adres Redakcji
 
Seria 12/15

 Instytut Filologii Romańskiej

 Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II

 Al. Racławickie 14

 20-950 Lublin

 

Kontakt: 1.2.1.5.ifr.kul@gmail.com

Wydawnictwo Księgarnia Werset: www.werset.pl

 

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2016, godz. 23:36 - Edyta Kociubińska