SPECJALIZACJA GLOTTODYDAKTYCZNA,

czyli teoria i praktyka nauczania języka polskiego jako obcego

 

 

ZAPRASZAMY STUDENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ, SINOLOGII I WSZYSTKICH NEOFILOLOGII

330 godzin zajęć  + 150 godzin praktyk - całość w języku polskim

(27 pkt ECTS)

 

Program specjalizacji jest przewidziany na 2 lata,

ale jest możliwość jego realizacji w ciągu jednego roku akademickiego.

 

ZAPISY NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

MAILOWO

dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn: lumina@kul.pl

dr Anna Majewska-Wójcik: annamaj-woj@o2.pl

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 11:45 - Małgorzata Nowak-Barcińska