1979

Występ podczas spotkania społeczności KUL z Ojcem św. Janem Pawłem II w Częstochowie

 

1982

Spotkanie na Placu św. Piotra w Rzymie

Prywatna audiencja w Castel Gandolfo

 

1986

Udział w opłatku dla Polaków z Ojcem Świętym Janem Pawłem II

Występ podczas Pasterki w Bazylice św. Piotra w Rzymie

 

1987

Koncert kolęd dla Ojca Świętego w Sali Konsystorza w Watykanie

 

1990

Występ podczas Pasterki w Bazylice św. Piotra w Rzymie

 

1991

Prywatna audiencja i koncert dla Ojca Świętego w Sali Klementyńskiej w Watykanie

 

2001

Prywatna audiencja w Watykanie