SPRAWOZDANIA

1. W dziale Sprawozdania publikowane są sprawozdania ze zjazdów, sympozjów, konferencji, seminariów, warsztatów itp. z udziałem naukowców uprawiających dyscyplinę nauki prawne lub prawo kanoniczne, o ile ranga wydarzenia lub jego tematyka zgodne są z profilem Studiów Prawniczych KUL.

 

2. Decyzję w sprawie publikacji sprawozdania w dziale SPRAWOZDANIA Studiów Prawniczych KUL podejmuje Redakcja, w razie potrzeby korzystając z opinii redaktora tematycznego.

 

3. Sprawozdanie powinno określać pełne dane wydarzenia, w tym zwłaszcza jego przedmiot, datę, miejsce oraz dane co do organizatorów i współorganizatorów.

 

4. Objętość sprawozdania nie powinna przekraczać wraz ze spacjami 10.000 znaków (1/4 arkusza wydawniczego).

 

5. Tekst w języku polskim, angielskim, francuskim, włoskim powinien zostać sporządzony przy użyciu alfabetu łacińskiego. Użycie tekstów pochodzących z języków posługujących się innym alfabetem wymaga zastosowania transliteracji/transkrypcji. Tekst w języku rosyjskim powinien być sporządzony przy użyciu cyrylicy.

 

6. Nie należy robić dodatkowych odstępów pomiędzy poszczególnymi akapitami. Nie należy stosować docelowego formatowania tekstu.

 

7. Autor tekstu jest zobowiązany poinformować Redakcję o osobach, które wniosły znaczący wkład w powstanie tekstu (ze wskazaniem afiliacji i charakteru udziału w powstaniu pracy, a także wskazaniem procentowego udziału każdego z Autorów w powstaniu utworu), a także wskazania ewentualnych źródeł finansowania tekstów, w tym podmiotów finansujących.

 

 

 

 

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2020, godz. 11:05 - Monika Popek